Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027

Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027

Продецура: Изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове

Бюджет: 140 млн. лв.

Кандидатстване: Февруари - март 2023

 

Процедура: Развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, изградени по ОПНОИР (2014 - 2020 г.)

Бюджет: 336 млн. лв. 

Кандидатстване: Второ полугодие 2023

 

Процедура: Ваучерна схема за МСП за повече наука в бизнеса

Бюджет: 49 млн. лв. 

Кандидатстване: Второ полугодие 2023

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster