search-icon

Как се кандидатства за кредит в ББР

Целта на този наръчник е да ви запознае със стъпките по кандидатстване за кредит в Групата на ББР. Какви са етапите, необходимите документи и самият процес. 

Стъпка 1: Заявление за контакт с кредитен специалист

Къде: Онлайн в страницата на ББР или на телефон: 02 930 6333.
Как: Попълнете формата за запитване по образец. 
Колко струва: Таксата за разглеждане на документите за искане за кредит е 0.1% от сумата, за която се кандидатства. Не е необходимо да я заплащате при първоначалната среща с кредитен специалист, но при подаване на искане за кредит, ще трябва да приложите документ за платена такса. 
 

Стъпка 2: Предварителни преговори с клиента – опознавателна среща

След като вашето запитване е постъпило при кредитен специалист, той се свърза с вас, за да си уговорите среща. Добре е преди това да изпратите финансови отчети на представляваното от вас дружество, за да бъде анализирано предварително финансовото състояние на фирмата. Този анализ цели идентифициране и оценка на кредитния риск, произтичащ от евентуалното предоставяне на кредита. 

Първата среща е опознавателна, бъдете подготвени да разкажете обстойно за вашата компания – с какво се занимава тя, от колко време съществува, кои са вашите доставчици и клиенти и как се разплащате с тях, имате ли забавени вземания, кредитни и други задължения, какво бихте могли да предложите за обезпечение на исканото от вас финансиране и какви са вашите планове за развитие. 

Ще уточните от какъв тип финансиране се нуждаете и в какъв размер. Колкото повече информация събере кредитният специалист от вас, толкова по-бързо и лесно ще може да прецени кой за вас е най-подходящият продукт.
След като срещата ви приключи, специалистът изготвя примерна оферта, която ще получите по имейл или по пощата. Имайте предвид, че ако приемете условията и се стартира процедура по разглеждане на документи за искане на кредит, ще ви бъдат изискани допълнителни документи. 

Стъпка 3: Големият комплект (Входиране на искане за кредит)

След приемането на примерната оферта, изготвена от кредитния специалист, идва ред на сериозната част от процеса, именно попълването и предоставянето на документите. Ще получите пакет с документи и декларации, които трябва да попълните, както и списък с всички документи, които трябва да представите допълнително. 

Декларациите може да откриете също в дигиталната библиотека на нашата платформа Business Booster и да ги свалите директно от там. В зависимост от сумата, която сте посочили като желана и вида на исканото финансиране, кредитният специалист ще ви уведоми кой от двата пакета бланки да свалите за попълване. Разликата в тях е, че едните бланки са по изискване за корпоративни кредити, а другите по изискване за микро кредити. 

След като попълните документите, можете да ги изпратите на адрес ул. Дякон Игнатий 1, София, 1000, като в тях включвате само оригинали. От кредитния специалист ще получите номер на банкова сметка, по която да преведете таксата за разглеждане на вашето искане за кредит. След като получите квитанция, че вашата такса е платена, изпращате копието от нея, заедно с останалите изискуеми документи. За подадено се счита искане за кредит, придружено с документ за платена такса за разглеждането му.

Стъпка 4: Оценка на обезпечения

След като приключите частта с документацията, кредитният специалист ще ви изпрати списък с оценителски фирми (външен оценител), одобрени от ББР ЕАД, от които да изберете една, която ще извърши оценка на обезпечението, което предлагате.

Оценката от външния оценител, която представите, следва да бъде потвърдена и от оценител на банката за потвърждение и извеждане на редуцирана стойност на предлаганото от вас обезпечение. Това е стойността, която кредитният специалист ще ползва за целите на разглеждане на исканото финансиране и изчисляване процента на обезпечеността му. 

Стъпка 5: Разглеждане на искането за кредит

След като кредитният специалист има цялата необходима информация за вашето дружество, той, на база на тази информация, изготвя предложението за вашия кредит, което предоставя на компетентните органи на банката за одобрение. 

В случай, че се одобри, вие получавате уведомление по имейл с окончателните параметри на исканото финансиране. Кредитният специалист ще се свърже с вас по телефона, за да обсъдите дали окончателните параметри ви удовлетворяват и искате да продължите към финализиране на сделката. От страна на банката следва да се изготви кредитният договор и договорите за предоставените обезпечения. 

Стъпка 6: Разкриване на сметка в ББР

Преди да е готов вашият договор за кредит, е необходимо да откриете сметка на дружеството си в Българска банка за развитие, по която ще усвоявате и погасявате средства от предоставения кредит. Всички необходими документи за разкриване на сметка в ББР може да откриете тук. След като попълните всички документи, ще е необходимо да посетите банката, за да откриете сметката и да положите подписи пред служител на банката. Таксите за разкриване на сметка, поддържане и т.н., може да разгледате предварително тук.

Стъпка 7: Подписване на договор за кредит

След като е готов договорът за кредит и договорът за предоставяне на обезпечение, има два начина да го подпишете – единият е като посетите банката и подпишете на място пред служител на банката, а другият да ви се изпратят договорите по пощата, като е задължително да бъдат подписани пред нотариус със заверка на подписите. 

След подписване на договорите се пристъпва към учредяване на обезпеченията по надлежния правен ред в зависимост от вида им. След като обезпечението е учредено и са налични документи за което, от които е видно, че банката е първи по ред заложен кредитор, се пристъпва към отпускане на исканото финансиране срещу разходооправдателни документи, доказващи разходването на кредита целево.

Стъпка 8: Обслужване на кредитa

След като сте подписали договора за кредит и сте получили желаното финансиране, банката следи обслужването му и изпълнението на условията по подписания договор. През периода на кредита, банката извършва, на определен период, мониторинг, който се изразява в оценка, управление и контрол на кредитния риск. В зависимост от посочените условия в договора, клиентът се съгласява да спазва стриктно сроковете за погасяване и обслужване на дълга. 
 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster