Опознавателна среща

Опознавателна среща

След като вашето запитване е постъпило при кредитен специалист, той се свърза с вас, за да си уговорите среща. Добре е преди това да изпратите финансови отчети на представляваното от вас дружество, за да бъде анализирано предварително финансовото състояние на фирмата. Този анализ цели идентифициране и оценка на кредитния риск, произтичащ от евентуалното предоставяне на кредита. 

Първата среща е опознавателна, бъдете подготвени да разкажете обстойно за вашата компания – с какво се занимава тя, от колко време съществува, кои са вашите доставчици и клиенти и как се разплащате с тях, имате ли забавени вземания, кредитни и други задължения, какво бихте могли да предложите за обезпечение на исканото от вас финансиране и какви са вашите планове за развитие. 

Ще уточните от какъв тип финансиране се нуждаете и в какъв размер. Колкото повече информация събере кредитният специалист от вас, толкова по-бързо и лесно ще може да прецени кой за вас е най-подходящият продукт.
След като срещата ви приключи, специалистът изготвя примерна оферта, която ще получите по имейл или по пощата. Имайте предвид, че ако приемете условията и се стартира процедура по разглеждане на документи за искане на кредит, ще ви бъдат изискани допълнителни документи. 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster