Подписване на договор за кредит

Подписване на договор за кредит

След като е готов договорът за кредит и договорът за предоставяне на обезпечение, има два начина да го подпишете – единият е като посетите банката и подпишете на място пред служител на банката, а другият да ви се изпратят договорите по пощата, като е задължително да бъдат подписани пред нотариус със заверка на подписите. 

След подписване на договорите се пристъпва към учредяване на обезпеченията по надлежния правен ред в зависимост от вида им. След като обезпечението е учредено и са налични документи за което, от които е видно, че банката е първи по ред заложен кредитор, се пристъпва към отпускане на исканото финансиране срещу разходооправдателни документи, доказващи разходването на кредита целево.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster