Business

Business

Българската банка за развитие, в партньорство с Паневропейския гаранционен фонд, предлага нов кредит за малки и средни предприятия с възможно най-облекчени условия.

  • От 100 000 до 5 млн. лв.
  • Срок до 10 години, с до 18 месеца гратисен период
  • С възможност за необезпечени кредити
  • С облекчени изисквания за обезпечение за по-рисков бизнес

За повече информация, свържете се с нас на: +359 2 9306 333

 

Предоставеното финансиране се осъществява по гаранционен инструмент EGF, изпълняван от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) с финансовата подкрепа на държавите-членки на Европейския съюз, които допринасят за Паневропейския гаранционен фонд (EGF).

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster