Корпоративно гражданство

Корпоративно гражданство

Тестови акценти елементи

Създаваме акцент-елементи

Тест

Гратисен период 1 година

Тест

Възможности за облекчения

Тестов акцент

Хората са склонни да се съсредоточават върху парите, забравяйки за важни неща, които водят до благосъстояние. Всъщност щастието не е в парите, категорични са най-ярките финансови умове. Умението да получаваш печалба не е само в нейното натрупване, но и в щедростта, готовността да помагаш и да се учиш.

Тестов акцент

Българската банка за развитие вярва в социално отговорното предприемачество и действа активно в тази сфера, подавайки ръка на редица социални, образователни и културни кампании и институции. Банката следва мисията си да оказва помощ и съдействие на уязвими групи, творци и културни проекти, които поддържат българската духовност, както и на млади хора, надарени със знания и таланти.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster