Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ)

Първата кредитна линия между Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ) и Българска банка за развитие е сключена през 2003 г. и е в размер на 15 млн. евро по програмата “Създаване и запазване на работни места за МСП в България”. Към момента заемът е изцяло усвоен по инвестиционни проекти на български МСП за над 30 милиона евро.

През ноември 2009 г. бе подписан втори договор за 15 млн. евро. Средствата са предназначени за финансиране на инвестиционни проекти на микро, малки и средни предприятия от реалния сектор с цел създаване на нови и запазване на съществуващи работни места. С финансовия ресурс могат да бъдат кредитирани също така занаятчии или семейни предприемачи.

През март 2011 г. е подписан трети заем в размер на 20 млн. евро. Средствата достигат до българския бизнес чрез директни инвестиционни кредити и имат за цел да подобрят достъпа до финансиране на българските малки и средни предприятия, да се създадат нови работни места, както и да се запазят вече съществуващи такива.

През февруари 2016 г. Българска банка за развитие подписа договор с БРСЕ в размер на 150 млн. евро. Средствата ще се използват за финансиране на мерки за енергийна ефективност и необходими структурни мерки в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Заемът ще бъде използван за санирането на многофамилни жилища и е обезпечен с държавна гаранция, съгласно подписано гаранционно споразумение между БРСЕ и Министерството на финансите. Националната програма за енергийна ефективност беше приета с Решение на Министерския съвет от 27 януари 2015 г.

http://www.coebank.org

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси

Business Booster