Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ)

Първата кредитна линия между Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ) и Българска банка за развитие е сключена през 2003 г. и е в размер на 15 млн. евро по програмата „Създаване и запазване на работни места за МСП в България”. Към момента заемът е изцяло усвоен по инвестиционни проекти на български МСП за над 30 милиона евро.

През ноември 2009 г. се подписа втори договор за 15 млн. евро. Средствата са предназначени за финансиране на инвестиционни проекти на микро, малки и средни предприятия от реалния сектор с цел създаване на нови и запазване на съществуващи работни места. С финансовия ресурс могат да бъдат кредитирани също  занаятчии или семейни предприемачи.
През март 2011 г. двете институции подписват трето споразумение за заем. Чрез него 20 млн. евро са насочени към българския бизнес чрез директни инвестиционни кредити и имат за цел да подобрят достъпа до финансиране на българските малки и средни предприятия, да се създадат нови работни места, както и да се запазят вече съществуващи такива.

Следващ договор за заем в размер на 150 млн. евро се сключва през февруари 2016 г. Средствата са предназначени за финансиране на мерки за енергийна ефективност в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приета с решение на Министерския съвет от 27 януари 2015 г. Съгласно подписано гаранционно споразумение между БРСЕ и Министерството на финансите, заемът е обезпечен с държавна гаранция.

През юли 2023 г. ББР подписва нов договор с Банката за развитие на Съвета на Европа  в размер на 175 млн. евро за финансиране на микро, малки и средни предприятия, вкл. зелени проекти. Целта на финансовото споразумение е подкрепа на МСП в България, създаване на работни места, опазване на околната среда и подобряване на условията на живот в градските и селски райони. Финансирането е обезпечено с държавна гаранция.

http://www.coebank.org

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster