Насърчителната банка на Скандинавието

Насърчителната банка на Скандинавието

Nordic Investment Bank е създадена, за да преодолее инвестиционните пречки между скандинавските страни и да привлича  търговско финансиране. Тя е финансирала над 2200 инвестиционни проекта по целия свят.

Nordic Investment Bank (NIB) е създадена, за да преодолее инвестиционните пречки между скандинавските страни и да привлича търговско финансиране. Тя е финансирала над 2200 инвестиционни проекта по целия свят.

Какви проекти подкрепя?

NIB оценява всички заеми, предложени за финансиране, спрямо тяхното въздействие върху производителността и околната среда.

В отговор на COVID-кризата банката е отпуснала 340 млн. евро заеми за миналата година.

През 2020 г. получава награда за иновации за своите скандинавско-балтийски сини облигации. Те са фокусирани върху инвестициите в рамките на управление и защита на водите. Досега NIB е емитирала две 5-годишни сини облигации - от 2 милиарда или 1.5 милиарда шведдски крони.

Банката играе важна роля в опазването на Балтийско море в продължение на десетилетия. Тя финансира множество проекти с положително въздействие върху морската среда и качеството на повърхностните и подземните води.

Инвестициите в модерна водна инфраструктура са ключови за региона. Голяма част от съществуващия капацитет за пречистване на отпадъчни води, построен през 70-те години на миналия век, е към края на технологичния си живот. Тези съоръжения трябва да бъдат заменени или обновени.

Зелени проекти: В подкрепа на прехода към неутралност по отношение на климата NIB финансира няколко проекта за електрификация, които имат за цел увеличаване на капацитета за инфраструктура и транспорт и разширяване на промишлената база. Банката продължава да подкрепя арктическите МСП.

Години и постижения

  • През 1982 г. на банката е присъден най-високият кредитен рейтинг - AAA/Aaa, за дългосрочни облигации. През 1983 г. одобрява първия си инвестиционен заем извън страните-членки. От 1989 г. се фокусира върху еко-проекти
  • 2005 г. - Естония, Латвия и Литва стават членове на NIB
  • 2008 г. - банката предоставя 1,500 млн. евро за механизми за отпускане на заеми, предназначени за смекчаване на последиците от изменението на климата и за подобряване на околната среда в Балтийско море
  • 2011 г. - издава първата си зелена облигация в рамките на новата рамка за облигациите за околната среда
  • През 2014 г. Съветът на директорите извършва цялостен преглед на стратегията й. Издадена е първата й бенчмарк зелена облигация
  • През 2015-а създава арктическо кредитно улеснение
  • От 2016 г. може да инвестира в еко-облигации, емитирани от дружества и общини в страните-членки
  • През 2020 г. банката актуализира устава си, за да гарантира непрекъснатото спазване на стабилните банкови принципи.

ААА кредитният рейтинг продължава да бъде крайъгълният камък на бизнес модела на NIB

Банката поддържа рентабилността си чрез разширяване на клиентските сегменти, намаляване на концентрациите в пазарни сегменти с ниска възвръщаемост, умерено увеличаване на поемането на риск в съответствие със своя апетит, активно управление на баланса и подобряване на ефективността на бизнес процесите.

През 2022 г. NIB одобрява 2,203 милиона евро под формата на нови заеми и дисбурсира 2,142 милиона евро, в сравнение със съответно 664 милиона евро и 1,266 милиона евро за същия период на 2021 г.

За да отговори на търсенето на финансиране, банката разполага с рекорден размер на трансакциите за външно финансиране и през първата половина на 2022 г. набира 5,5 милиарда евро ново финансиране. Наред с други сделки, банката емитира за първи път NIB Environmental Bond, деноминиран в датски крони. Осемгодишната облигация от 2 млрд. DKK е пласирана в местни инвеститори, фокусирани върху ESG. От 2011 г. насам банката е емитирала облигации за околната среда в размер на общо 6,2 млрд. евро.

Нетната печалба за периода обаче е намаляла доста и възлиза на 39 милиона евро в сравнение с 82 милиона евро през 2021 г. Намалението се дължи главно на нереализирани загуби от преоценки в справедлива стойност на финансови инструменти.

Напред с предизвикателствата…

Дори и в скандинавските страни има какво да се желае на климатичния фронт. Регионът е много напреднал по отношение на възобновяемата енергия и зелените технологии, но и там все още има компании с високи емисии от строителството до химическата промишленост.

NIB иска да обхване инвестициите в отрасли, които трудно намаляват емисиите си.

Един от вариантите, които проучва, е въвеждането на заеми, свързани с устойчивостта и постигането на ключови показатели за екологични резултати. Банката обаче остава реалист: „Има толкова много необходими инвестиции в тези области, че NIB със своя баланс от 38 млрд. евро и кредитен портфейл от малко над 22 млрд. евро може само да покаже пътя. Това, което искаме, е другите да следват.“

Фин баланс

Нарастващото неравенство е основно предизвикателство за региона и по-специално за балтийските държави. Мнозина са разочаровани от темпа на икономическо развитие в пост-комунистическата епоха. И тук идва трудността за NIB, а и за всички, които работят за енергийния преход – да гарантират, че процесът не поставя в неблагоприятно положение по-бедното население и не задълбочава съществуващите различия в обществото. Това налага допълнителни мерки за „тези, които изостават или не могат напълно да се справят с темпото“.

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster