search-icon

21.10.2021 Академия за устойчиви инвестиции и финанси на Софийския университет ще се проведе с подкрепата на ББР

Българската банка за развитие и Центърът за образователни услуги на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ стартират съвместна инициатива под наслов „Академия за устойчиви инвестиции и финанси“. Целта е да се даде шанс за по-добро кариерно развитие за българските студенти по темите за устойчивото развитие и финансите. Обучението ще се проведе онлайн от 21 до 24.02.2022 г.

Темата на академията е актуална в контекста на зеления преход и необходимостта от запознаване с новата система за класификация на устойчиви дейности, въведена от ЕС. Новата регулаторна рамка ще насърчи частните инвестиции в устойчиви проекти и ще подпомогне прехода към икономика, неутрална по отношение на климата. Участниците в обучението ще получат актуални знания за зелените стандарти и съответстващи финансови практики, както и модели за устойчив и зелен бизнес. Програмата включва също обработката на статистически данни, участие в обсъждане на бизнес казуси, финансови инструменти и управление на средствата от Европейския съюз. 

Завършилите академията за устойчиви инвестиции и финанси ще получат сертификат от СУ „Св. Климент Охридски“.

Организаторите целят да задълбочат знанията на студентите по зелената тема. Студенти, докторанти и асистенти в български и чуждестранни университети могат да се включат и в конкурса ,,Млад финансист“ за есе на тема "Нужни ли са ни зелени финанси". В конкурса може да участва и всеки с дейност в областта на икономиката, финансите и други науки, свързани с темата. Той е с награден фонд, осигурен от ББР, и стартира на 19 октомври 2021 г., а есетата ще се изпращат на web-events@mercury-bg.com  до 15 декември 2021 г.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster