18.04.2018 Александър Янушевич: Регионален инфраструктурен център в София ще помогне за реализация на съвместни проекти и привличане на инвестиции

Изказване на представителя на Министерството на финансите на Р Сърбия в рамките на ББР Форум 2018, панел „Как да финансираме регионалната инфраструктура за растеж“ 

Благодаря за поканата от името на сръбското министерство на финансите. Няколко неща ще кажа за икономическото положение в Сърбия. Нещата при нас се подобряват, публичният дълг спадна под 60%, безработицата намаля съществено: през 2012 – 2013 г. тя беше 24%, сега е 13,9%. Всички реформи в Сърбия бяха доста активно осъществявани, но остава още много работа. Днес говорим за свързаност, за сътрудничество и за разширяване на това сътрудничество между Сърбия и съседните държави. В тази връзка, ако погледнем търговията между България и Сърбия, и сравним 2016 и 2017 година, има повече от 100 млн. евро търговски обмен, но разбира се, има и още много място за сътрудничество.

През последните години и занапред нашата цел ще бъде средата да е максимално прозрачна, административното бреме да се облекчи за потенциалните инвеститори, които да влязат в Сърбия. Цифрите показват, че реформите, макар и много трудни във всички държави с икономики в преход, дават резултат. Що се отнася до Европейската инвестиционна банка, през последните 15 години тя инвестира в Сърбия 5 млрд. евро, само през последната година отпусна 160 млн. евро за малки и средни предприятия. Със сигурност ние използваме тези средства от фондовете за откриване на работни места и насърчаване на микро-предприемачество. Тези микро-предприемачи съставляват около 95-96% от икономиката и може би трябва да им осигурим и някакви данъчни облекчения или улеснения за достъп до финансиране, да направим по-лесно създаването на нови фирми.

По отношение на инфрастуктурата - тази сутрин българският министър на икономиката спомена колко е важно да се строят нови пътища, нови железопътни линии и да, това трябва да се случи в региона. В Сърбия миналата година магистралата към българската граница бе довършена и това ще спомогне за по-бърз търговски обмен например. Като говорим за инфраструктура, аз съм съгласен с г-н Лъчезар Борисов: ние живеем във време, в което говорим за иновативни решения, за информационни технологии, за електронна търговия и аз приветствам тази идея - София да бъде нещо като контакна точка за страните от региона. Това е добра идея. Това, което ни липсва в Сърбия, а вие имате в България, това е Българската банка за развитие. Ние имаме няколко търговски банки, в които държавата има дял. Имаме фонд за развитие на Сърбия, който подпомага различни инициативи, но този фонд се финансира предимно от публични средства, а що се отнася до частните капитали, нямаме такава отделна институция, сходна с Българската банка за развитие. Но с финансови инструменти от Световната банка може в рамките на стратегията за развитие на сръбското превителство да се предвиди създаването на отделна институция - държавна банка за развитие.

Считам за изключително полезно предложението на г-н Стоян Мавродиев за създаване на една агенция за Югоизточна Европа в сферата на инфраструктурата и на регионален инфраструктурен център в София. Тъй като ние имаме трудности в намирането на потенциално големи инвеститори за наистина големи проекти. Може да е липса на знания, но може и да е най-вече липса на инструменти и на капацитет. Ето защо намирам за много добро предложението да превърнем региона в атрактивен регион за инвестиции. Защото говорим за различни начини на свързаност, но да погледнем капиталовите пазари. Не знам в България как точно стоят нещата, но в Сърбия имаме големи затруднения на капиталовите пазари. Може би това би могло да ни помогне да създадем нещо като капиталов пазар, има различен потенциал и в инфраструктурата, както и в други проекти. Така че аз съм за, напълно подкрепям такъв проект. Тази агенция може да бъде изключително оперативна. Както беше споменато днес, в София може да се съберем заедно, да ангажираме съседните страни в региона и да работим за превръщането на всички тези страни тук в нещо по-атрактивно, по-привлекателно за инвеститорите, да разработим прозрачен подход.

Мотото на българското председателство е “Съединението прави силата”- това е много добро послание и за държави като Сърбия, и за другите малки държави, които все още не са реализирали последната стъпка по пътя си към ЕС. Колкото по-здрава и в същото време взаимна е помощта помежду ни, толкова по-силни и по-проспериращи ще бъдем всички ние. Затова аз подкрепям напълно тази идея. Разбира се, трябва още много работа да се свърши по нея, но тя може да бъде много добро решение.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster