„Алианц банк България“ и „Юробанк България“ започват да работят по новите условия на „Програмата за възстановяване“

26.10.2021 „Алианц банк България“ и „Юробанк България“ започват да работят по новите условия на „Програмата за възстановяване“

От тази седмица още две банки – Алианц Банк и Юробанк България (Пощенска банка) вече работят по обновената гаранционна програма на ББР в подкрепа на фирмите, чиято дейност е засегната от мерките срещу пандемията. Финансирането чрез предоставяне на кредити се извършва при кратки срокове на одобрение – до 5 работни дни след получаване на всички необходими документи пред банките и време за усвояване на средствата – 10 работни дни. Срокът за кандидатстване по антикризисната мярка е до 20.12.2021 г.

От 25 октомври в Юробанк България, а от 1 ноември в Алианц Банк компании от всички сектори на икономиката могат да подават документите си за отпускане на кредит до 3 милиона лева със срок на погасяване до 7 г. и с възможност за ползване на гратисен период за плащане по главница и лихва до 36 месеца.

Условието е те да са микро-, малки, средни фирми или така наречените „малки компании със средна пазарна капитализация“ (small mid-caps – с до и вкл. 499 души персонал, отговарящи на един от следните критерии: с до 100 млн евро вкл. сума на актива, или до 86 млн. евро вкл. приходи от продажби), да осъществяват стопанска дейност и да са регистрирани в Република България, както да търпят неблагоприятни икономически последици от разпространението на пандемията и да имат  поне три завършени финансови отчета, с отчетени приходи от продажби, както и счетоводна печалба за поне една от последните три години.

ББР ще покрива до 80% от главницата на кредита при посочените в програмата условия, а като обезпечение се изискват лични гаранции от действителните собственици на фирмите или от свързани лица, както и, ако е приложимо, залози на вземания от сметки по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона за особените залози (ЗОЗ) и чрез договор за финансово обезпечение, съгласно Закона за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО).

Новите условия са част от „Програмата за възстановяване“, разработена от Министерствата на икономиката и на финансите за преодоляване на последствията от COVID-19 и влизат в сила след полученото положително становище от Европейската комисия.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster