18.08.2020 Алианц Банк, Търговска банка Д и УниКредит Булбанк се присъединяват към гаранционната програма в подкрепа на МСП

Алианц Банк, Търговска банка Д и УниКредит Булбанк се присъединяват към гаранционната програма в подкрепа на микро-, малките и средни предприятия, пострадали от пандемията COVID-19. Останалите финансови институции, които отпускат кредитипо нея са Банка ДСК, Българо-американска кредитна банка (БАКБ), Инвестбанк, Първа инвестиционна банка и Пощенска банка. Интерес към програмата беше заявен още и от Интернешънъл Асет банк и ПроКредит банк и TBI bank.
Програмата е с капитал 500 млн. лв., а осемте банки с вече сключени споразумения с Българската банка за развитие са заявили портфейлни гаранции за общо 649 млн. лв. Припомняме, че ББР предостави на финансовите институции възможност за ползване на портфейлни гаранции за 1,6 млрд. лв., с цел включване в тях на отпуснати кредити на МСП в размер до 2 млрд. лева. От програмата могат да се възползват компании, които отговарят на критериите за микро- малки и средни предприятия.
Максималният размер на кредитите е до 300 хил. лв., като ББР ще гарантира до 80% от главницата по тях. До момента заявената от банките-партньори сума за гарантиране е над 16 млн. лв. Към средата на август 100 компании вече са сключили договори, като средният размер на кредитите 160 099 лв. Най-сериозен е интересът от компании, опериращи в секторите транспорт, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство и търговия на едро.
Банките-партньори могат да включват в програмата както нови, така и съществуващи кредити. Условието е фирмите да изпитват затруднения през 2020 г. и да не са изпадали в просрочие над 90 дни за последната година. Заемите ще се отпускат при намалени изисквания за обезпечение – не повече от 20% от размера на търсеното финансиране. Предвижда се гратисен период за новоотпуснатите кредити, който ще позволява да не се плащат вноски по главниците и/или лихвите до 3 години.
Всички кандидати ще трябва да отговарят на поне едно от следните изисквания: да имат спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г., да имат неполучени вземания от клиенти или неразплатени суми към доставчици след 1 март т.г., да имат отменени договори за износ или прекратени доставки от внос от началото на годината, да са затворили производствените си съоръжения и офиси или да са намалили броя на заетите си лица.

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster