16.04.2018 Банки за развитие от Цeнтрална и Източна Европа и Балканите ще си сътрудничат за развитието на инфраструктурата в региона

Форумът „Инфраструктура за растеж“, организиран от Българската банка за развитие, ще събере на 17 април в хотел "Хилтън" в София представители на европейски финансови институции, национални и международни банки за развитие, водещи политици и финансисти. ББР инициира дискусията за по-ефективно използване на  европейските средства, Фонда за стратегически инвестиции (Плана „Юнкер“) и ресурсите на националните банки за развитие месец преди срещата на високо ниво за Западните Балкани на 17 май.

Ще бъдат обсъдени три основни теми: как да работим с „Плана Юнкер“, за да преодолеем недостатъчните инвестиции, особено в инфраструктурата, как да финансираме свързващата инфраструктура и каква да е ролята на банките за развитие. Ще се търсят нови форми за обединение  на националните, европейските и външните финансови ресурси, за да бъдат осъществени най-важните проекти за свързаност и растеж в региона.

Правителствата и инвеститорите имат нужда от нови финансови модели, за да осигурят финансирането на национални и свързващи инфраструктурни активи. Включването на ключовите финансови институции за  намиране на това решение ще помогне съществено. Чрез традиционни и нови механизми за кредитиране като дългосрочни заеми, гаранции, кредитни улеснения, структурирано финансиране, частни финансови инициативи на капиталовите пазари и др. в региона може успешно да реализира стратегията си за развитие. По-големият бюджет на Плана Юнкер 2.0 може да гарантира инвестиции в помощ на мобилизацията на ресурса на европейските национални банки за развитие и ЕИБ.

Темата е особено важна при подготовката на новата европейска Многогодишна финансова рамка 2020-2026 г., която се очаква да бъде представена в рамките на българското председателство. На фона на бъдещи бюджетни ограничения и ниско ниво на инвестиции в региона, сътрудничеството между фондове, банки и национални бюджети може да мобилизира нужното финансиране за осъществяване на проектите.

Форумът на ББР „Инфраструктура за растеж“ ще завърши с подписването на  Меморандум за сътрудничество между пет национални и една международна банка за развитие. Меморандумът остава открит и за присъединяването на други финансови институции.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster