11.10.2019 ББР и Международната инвестиционна банка организират банков форум в София

Сред темите на срещата са сигурността на финансовия пазар, както и мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма

 

Международни и национални банки за развитие и представители на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) дискутират в София опита си в постигането на съответствие с нормативната уредба и превенцията на риска.
Домакин на форума е Българската банка за развитие, която организира събитието съвместно с Международната инвестиционна банка (IIB).
„Стриктното следване и усъвършенстване на процедурите за нормативно съответствие е стратегически важна дейност за финансовите институции днес“, каза при откриването на срещата главният икономист на ББР Илия Лингорски. Това им позволява да бъдат прозрачни пред акционерите и клиентите, да се развиват в час с новите технологии и глобализацията, и да допринасят за сигурността на финансовия пазар. Обмяната на опит между експертите по съответствие създава среда за нулева толерантност към финансови измами, пране на пари и финансиране на тероризма. 
България е акционер в Международната инвестиционна банка, която има дългогодишно добро сътрудничество с Българската банка за развитие. МИБ е създадена от девет държави на основата на многостранно споразумение и има за цел да съдейства за социално-икономическото развитие и сътрудничество на страните-участнички. Основната й мисия е подкрепа на малките и средните предприятия, както и финансиране на социално значими инфраструктурни проекти. Тя осъществява кредитирането си чрез водещи национални финансови институции с държавно участие, банки за развитие или експортно-импортни банки.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster