25.03.2019 ББР пита „Познаваме ли историята на българските пари“

Парите играят важна роля в живота на съвременния човек. С тях се измерва стойността на всeки продукт или услуга. Във всекидневието си използваме метални и книжни пари, кредитни и дори електронни. Какво знаем обаче за историята на парите? Отговор на този въпрос дава специална брошура „Познаваме ли историята на българските пари“, която ще бъде разпространена в софийски училища в периода 25-29 март по време на Европейската седмица на парите.
Изданието е подготвено от Българската банка за развитие и посветено на 140-тата годишнина от създаването на банковата система у нас.
C освобождението на България от турско робство през 1878 г. се възстановяват традициите на българската държавност, а едно от първите неща, с които се сдобива младата българска държава и което укрепва изключително много суверенитета й, е правото да има собствени пари. Историята на българските монети и банкноти като дизайн, изображения и номинали може да бъде и своеобразен разказ за епохата, в която са били издадени, и чрез тях да се проследят различни периоди от икономическото, общественото и културното развитие на страната.
Като „посланици на добра воля“ в инициативата участват и децата на служители на ББР, които ще представят пред своите съученици брошурата на банката, създадена за Европейската седмица на парите 2019. Основна цел на кампанията е да се подобри нивото на финансовото образование в Европа, по-специално за учениците в основните и средните училища.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster