27.05.2020 ББР подготвя промени в условията за кандидатстване за безлихвени кредити

Водещ: Това е съвместната рубрика на Българската банка за развитие и Дарик радио. Здравейте, аз съм Екатерина Катрачева. Целта на Банката за развитие е програмата за безлихвени заеми да достигне до възможно най-много работещи в неплатен отпуск и самоосигуряващи се, които са затруднени заради кризата с COVID 19, заяви главният експерт на „Външни програми” Ирина Матева. Затова екипът е инициирал промени в условията така че мярката да важи и когато хората са се върнали на работа, но са били в неплатен отпуск или с блокирани доходи като самоосигуряващи се по време на извънредното положение. Очаква се промените да станат факт в рамките на около две седмици.


Ирина Матева: Първо, от гледна точка на времето разширяваме обхвата. Тоест, ако тя е създадена в контекста и във времето на извънредно положение за да подпомогне хората, които шоково останаха без работа или без доходи като физически лица, а не чрез своите предприятия, в момента вече този административен режим го няма, извънредното положение е отменено, на негово място идва друг режим, но все пак трудностите и изобщо ситуацията COVID е тук и не си е тръгнала. Затова сме инициирали промяна в решението с което ни се дава мандата да управляваме програмата и да я изпълняваме, ако лицата са били в неплатен отпуск, но вече не са и могат да докажат това, разбира се, пред банките, да си кандидатстват и след като вече са си възстановили нормалния трудов процес. Това е важно и аналогично на промените в Закона за извънредното положение. Също предвиждаме и облекчаване на някои от условията за кандидатстване, но всъщност не искам да изпреварвам събитията и да ги казвам, те са си наистина обект на внимателна преценка. Все пак имаме лимитиран мандат – 200 милиона лева. Трябва в рамките на него да свършим максимално много работа по програмата.


Водещ: Все още и не всички банки, които обявиха че ще са партньори са сключили споразумението. Как очаквате да се развият нещата, кои са банките до момента, как вървят отношенията с останалите?


Ирина Матева: До момента много повече от половината банки са се включили. На практика добре вървим с партньорите ни. Споделям че за банковия сектор това е нещо много ново и е голямо предизвикателство да се довериш на някой, да довериш ресурсите си без да си го обследвал, тоест да се довериш безрезервно. Това няма банка, която следва много стриктни регулации и много стриктни правила и работи с пари на все пак на вложители, да не забравяме, да приеме на такова голямо доверие да работи по програмата. Така че ние сме много щастливи, че в нея се включиха и откликнаха Общинска банка, Първа инвестиционна банка, Интернешънъл Асет Банк, тука вече запълни лимита си, който беше заявила, Инвестбанк, Търговска банка Д, Алианц Банк България, Уникредит и Банка ДСК са вече реални партньори по програмата. Въпрос на време, буквално на дни, по нея да се включат Централна кооперативна банка, ОББ, Райфайзенбанк и Пощенска банка.


Водещ: Каква е всъщност ролята на Българската банка за развитие в този процес?


Ирина Матева: Започвам с това каква не е ролята на ББР. Банката не одобрява кредити, не разглжда искания за кредити, не преценява едно лице дали е правоимащо лице да получи кридит или не. Всички тези процеси са изнесени при търговските банки-партньори, защото на практика те са тези, с чийто ресурс се предоставя финансирането. В ББР вече се изпращат за включване в портфейлната гаранция, която ББР издаде по програмата само одобрените кредити. И те се включват отново автоматично. Тоест ББР по същество на документите не се меси на банките, нищо не проверява и нищо не одобрява, и нищо не отхвърля. Разбира се много често се случва, ежедневно се случва да ни звънят клиенти на банки, служители на банки, ние да звъним, да получаваме имейли, в постоянна координация, в динамичен контакт сме на работно ниво с всички видове участници в този процес в различните банки, но колкото да подпомогнем процеса, да уеднаквим практиката, да изясним някои моменти или пък някой по особен казус да решим. В този смисъл банката по-скоро подпомага процесите. Тя не е фактор в самото одобряване или отхвърляне на кредитите.


Водещ: До вас стига ли информация какви са основните причини за откази от страна на търговските банки-партньори по програмата?


Ирина Матева: Обичайно това са откази на т. нар. формално основание, тоест нещо липства. Примерно липсва документ с който с установява регистрацията на лицето като самоосигуряващо се лице. Липсва документ, че е прекъснал дейност. Имаме неизпълнени задължения на работодателя по отношение на осигуровките на лицето. Тоест липсва изпълнението на тези основни условия на програмата. Добрата новина е, че това са обратими състояния, тоест, ако нещо не е платено или не е декларирано, може да бъде направено в един последващ момент. Ако не е прекъснал дейността самоосигуряващото лице, а все още търпи негативните последици на COVID, би могло да прекъсне дейността си. Тоест отказа, отклоняването на едно искане за кредит от търговска банка не е някакъв отказ от последна инстанция, нещо след което човекът губи правата си за този безлихвен кредит. Напротив, първо той би могъл да си набави липсващите документи, след като се информира каква е причината и да си кандидатства отново, в същата банка или също така вече има достатъчно голям избор от банки. Важно е да знае, че вземе ли от една банка кредит, примерно може да се вземат първо хиляда и петстотин, ако има потребност може да се вземат още толкова, нали на три части, важно е хората да знаят, че там откъдето вземат кредит за първи път, там трябва да продължат до край. И също, ако преценят че ще пробват в няколко банки да подадът заявления, няма проблем за това, но трябва да са наясно, че договор ще сключат само с една.


Водещ: Споменахте самоосигуряващите се. При тях изискването е да има най-малко 20% спад в доходите в сравнение със същия период на миналата година. Наясно ли са хората, какви са критериите, какви документи да представят, как да докажат този спад?


Ирина Матева: Това е едно от условията, които сега се опитваме да променим и да го направим да е след първото тримесечие. Иначе в момента е за първо тримесечие, тоест сравняват се първите тримесечия на 2019-та и 2020-та. Признавам, че когато стартирахме програмата нашите може би малко романтични очаквания бяха, че до второ тримесечие всичко ще бъде раздадено и затова се ограничихме така само до първо тримесечие. Реалността е малко по-различна. Документите с които трябва да се докаже спад в дохода изцяло съответстват на бизнеса на самото самоосигуряващо се лице. С каквито документи той удостоверява по принцип това, че е получил доход, такива трябва да покаже и на банката. Няма нещо специфично тук. По-скоро няма точно и конкретно указани документи именно да имат свобода отделните свободни професии да покажат този спад в дохода.


Водещ: А включени ли са едноличните търговци и земеделските производители?


Ирина Матева: Едноличните търговци са включени, като е много важно за тях да се знае, че те извършват дейността си чрез предприятие, чрез търговско предприятие. За да бъде правоимащо лице по програмата едно физическо лице едноличен търговец, трябва да е лишено от възможността да полага труд. Тоест, неговото търговско предприятие също трябва да е без дейност за определен период от време, в следствие на пандемията. Няма как едноличният търговец да работи, наетите от него лица да работят, а самото физическо лице да си подаде декларация за прекъсване на дейност и да каже, че няма възможност да полага труд.


Водещ: Стана ясно, че и пенсионери имат право да се възползват от програмата и могат да се възползват. При какви условия те могат да кандидатстват за безлихвени заеми?


Ирина Матева: Това също е нещо, което е много важно да се уточни. Програмата е за хора на трудов договор, които са в неплатен отпуск или на самоосигуряващи се лица, които нямат доход, тоест са с прекъснати доходи. Ако те отговарят на тези условия, но междувременно са пенсионери, тоест имате допълнителен доход от пенсия, това няма да е проблем да кандидатстват по програмата. А не обратно, тоест, ако са пенсионери могат да кандидатстват. Само ако са пенсионери, но не отговарят на другите условия по програмата, няма как да се възползват от безлихвения кредит. Това е мярка в защита на заетостта – хора, които са на трудов договор, но поради COVID са в неплатен отпуск или с блокирани доходи.


Водещ: По-скоро не е пречка, ако получават и пенсия, но са с непрекъснат трудов договор, в платен отпуск.


Ирина Матева: Точно така.


Водещ: Още един въпрос, свързан с допълнителни доходи е този, ако човекът има, да кажем допълнителен доход от наем. Това пречка ли е да кандидатства и да бъде одобрен по програмата?


Ирина Матева: Не, не е пречка. Това са съпътстващи доходи, които не представляват възнаграждение за полагания от лицето труд. Не е фактор, не е проблем, не се обследва от банките. Дали има страничен доход, който е различен от доход възнаграждание за положения труд.


Водещ: Изрядното кредитно досие условие ли е за получаване на безлихвен кредит по тази програма? И ако има просрочени плащания по други кредити, запори, какво се случва?


Ирина Матева: Изрядното кредитно досие не е условие за одобряване, съответно недобрата кредитна история не е упомената в решението на Министерски съвет и в мандата, който е даден на ББР за отказ от финансиране. Все пак има ситуации, в които много влошеното платежно поведение на лицата не е вследствие на COVID. В тези случаи банките имат възможност да преценяват, но не и да правят пълен отказ от предоставяне на финансиране. Тоест, биха могли да дадът по-малък размер от искания, но не и да отказват кредит.


Водещ: Много са въпросите, които възникват във връзка с програмата. Къде биха могли хората да намерят допълнителна информация?


Ирина Матева: Стараем се на сайта ни www.bbr.bg да има качена актуална информация. Имаме си рубрика за често задавани въпроси, осъвременяваме банките-партньори, които се включват, изнасяме новини за нея. Така че това е съветът ни, да гледат на сайта ни хората и при нужда, разбира се, могат да се свържат с екипите ни.

 

Интервюто можете да чуете тук

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster