09.09.2021 ББР провежда повторен търг за продажба на луксозен автомобил

На 24 септември от 10 ч. ББР ще проведе повторен търг с явно наддаване за продажба на употребяван лек автомобил, марка BMW, модел: 750 Li xDrive, с първа регистрация на 16.08.2016 г. Автомобилът не намери своя нов собственик при първия аукцион в края на август, защото не бе спазено условието на назначената тръжна комисия да се явят най-малко двама от кандидатите, внесли депозити.

Повторният търг ще се проведе в сградата на ББР на ул. „Дякон Игнатий“ № 1 в София. Срокът за подаване на заявления за участие е до 23.09.

Началната тръжна цена на автомобила е 85 000 лв. Върху продажната цена ДДС не се дължи. Стъпката на наддаване е 1 000 лв.

Депозитът за участие в размер на 4 000 лв. трябва да бъде преведен по банковата сметка на ББР: BG 72 NASB 9620 10 00062004, BIC NASBBGSF, в срок до 23.09.2021 г.

До участие в търга ще бъдат допускани кандидати, приложили в определените срокове всички задължителни документи, посочени в тръжната документация, и отговарящи на изискванията.

Тръжната документация е безплатна и може да бъде свалена от тук https://bbr.bg/media/uploads/2021/09/02/documents_auction_bmw.pdf

Оглед на автомобила може да се направи пред сградата на ББР до 23.09. включително, за времето от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. в работните дни, след предварителна заявка на тел: 02/9306 215 или 347, и мобилни телефони: 0882625603 и 0889600967.

 

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster