01.04.2019 ББР с образователна програма за стойността и значението на културното наследство

По повод 140-ата годишнина от обявяването на София за столица на страната Българската банка за развитие стартира кампания, посветена на опазването на архитектурното и историческото й наследство.
Инициативата е насочена към ученици от гимназиалния курс и включва открити уроци и исторически турове, посветени на изграждането на новата българска столица след Освобождението. Акцентът е върху културните и архитектурните паметници, създадени през 19-ти и първите десетилетия на 20-ти век. Осъзнаването и отношението към това наследство трябва да бъде възпитавано още от училищните години, за да може да бъде оценено и съхранено от следващите поколения.
През 2018 г. ББР проведе кампанията “Как София се превръщаше в европейски град“, за да припомни приноса на първия архитект на новата столица – Антонин Колар, и провокира голям обществен интерес. Новата инициатива е своеобразно нейно продължение. С усилията и ентусиазма на първостроителите София се превръща от ориенталско село в европейски град за няколко десетилетия и въпреки историческите перипетии през 20-век до днес оцеляват множество архитектурни и културни паметници от тази епоха. Тяхната историческа и архитектурна стойност младите хора ще могат да осъзнаят чрез специално подготвената програма от Регионалния исторически музей – София. Експертите от музея са разработили и специален модул за младежите от училищата по изкуства, които след участието си в програмата ще рисуват избрани от тях културни паметници, а през есента ще имат възможност да ги покажат в изложба.
През последните години темата за опазването на паметниците на културата е постоянно във фокуса на общественото внимание, но въпреки това българските градове губят огромна част от ценното си архитектурно наследство. Изоставят се и се рушат стотици сгради с впечатляващи архитектурни стилове, изоставени са старите квартали, които могат да бъдат превърнати в туристически атракции. Може ли тяхното съхранение и възраждане да се превърне в кауза за следващите поколения, които да видят например потенциала им за създаването на творчески индустрии, заетост и работни места? През 2016 г. София беше включена в Топ 10 от градовете в Европа по доход, генериран от културни индустрии – един от най-бързо развиващите се сектори в модерното общество.
Информационно-образователната кампания на Българската банка за развитие цели това културно наследство да бъде оценено от младите хора и използвано за този нов и бързо развиващ се сектор в съвременната икономика. БРР планира и разработването на нов банков продукт, който липсва на нашия финансов пазар и подкрепя развитието на творческите и креативните индустрии у нас.
Образователната програма „Моята европейска София“ се осъществява със сътрудничеството на Регионалния исторически музей на София.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster