ББР се присъедини към Международната мрежа за малки и средни предприятия (INSME)

20.11.2020 ББР се присъедини към Международната мрежа за малки и средни предприятия (INSME)

Българската банка за развитие вече е част от Международната мрежа за малки и средни предприятия (INSME) под егидата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). В асоциацията членуват 61 институции и организации от 30 държави.

Мисията на INSME е да обедини на международно ниво специалисти и изследователи в областта на иновациите, трансфера на технологии и предприемачеството, които провеждат политики в подкрепа на малкия и средния бизнес.

Целта на организацията е да улесни обмена на идеи и опит, както и разпространението на иновативни практики, насърчавайки диалога между публичния и частния сектор в създаването на международни партньорства.

INSME работи активно чрез директна комуникация и сътрудничество за постигане на общите цели. В рамките на ОИСР мрежата от организации предоставя уникална възможност за дискусия и обмен на най-добри практики, улесняване на търсенето и предлагане на иновационни услуги за различните региони и сектори. Предоставени са възможности за обучение, техническа помощ и инициативи за изграждане на капацитет в световен мащаб.

Подкрепата на малките и средните предприятия и насърчаването на предприемачеството са част от мисията на ББР. За изпълнението им банката създаде пет дъщерни дружества и се превърна в завършена финансова група, предлагаща пълен набор от финансови услуги.

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster