29.05.2018 ББР ще бъде домакин на първата среща 16+1 на Междубанковата асоциация „Китай - ЦИЕ“


Българската банка за развитие ще бъде домакин на първата международна среща за многостранното финансово сътрудничество в рамките на механизма 16+1. Непосредствено преди срещата на върха между правителствените ръководители на Китай и страните от ЦИЕ, която ще се проведе на 6-8 юли в София, ББР ще посрещне членовете на Междубанковата асоциация Китай - ЦИЕ. Срещите на Комитета на висшите служители и Борда на директорите на банките-участници са предвидени за 3 и 5 юли.

По време на събитието в София ще бъдат подготвени и приети Програма за сътрудничество за периода 2018-2020г. и Споразумение за сътрудничество за изграждане на капацитет и споделяне на опит между банките-членове. Асоциацията е платформа за многостранно сътрудничество в областта на финансирането на проекти, при което се спазват принципите на независимост в операциите, вземането на решения и поемането на риск. Тя беше учредена миналата година по време на шестата среща на върха между правителствените ръководители на Китай и страните от ЦИЕ в Будапеща. В нея участват 14 банки за развитие и търговски банки, сред които ББР, Китайската банка за развитие, банки от Чехия, Хърватска, Словения, Черна гора, Латвия, Литва, Македония, Унгария, Румъния и Сърбия.

Сътрудничеството в рамките на Междубанковата асоциация на страните от Китай и ЦИЕ ще позволи на ББР да разшири инструментите си чрез участие във финансирането на публични и публично-частни инфраструктурни проекти с национално и регионално значение.

По време на срещата в София се очаква между Българската банка за развитие и Китайската банка за развитие да се подпише и двустранно споразумение за сътрудничество през следващите пет години. В рамките на досегашното партньорство между двете финансови институции, започнало през 2009 г., Китайската банка за развитие е предоставила на ББР два заема на стойност съответно 5 милиона и 80 милиона евро, които се използват за отпускане на инвестиционни и оборотни кредити, както и за кредитни линии на български предприятия.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster