29.08.2018 ББР ще финансира директно бизнеса в рамките на „Плана за инвестиции за Европа“

Българската банка за развитие (ББР) предлага нов кредитен продукт за директно финансиране за българските предприятия по линия на Плана „Юнкер“. Това ще даде финансови предимства на българските дружества, осигурявайки им по-евтин ресурс за инвестиционни и оборотни кредити на минимална стойност от 300 000 лв.

Финансирането е предназначено за покупка и подновяване на материални и нематериални активи, на патенти и лицензи, на оборотен кредит или овърдрафт, както и за прехвърляне на работещ бизнес при смяна на поколенията или покупка на предприятие от работещите в него. В зависимост от спецификата на проекта, препоръчително ниво на собствено участие за инвестиционни проекти е 25%, а срокът за реализация на проектите – до 3 години от началната дата.

Програмата за директно финансиране, предложена от ББР, е на стойност 150 милиона лева и е насочена за подкрепа на микро-, малки, средни и междинни предприятия с персонал до 3 000 души. Финансирането на междинни предприятия ще бъде ограничено до 30% от бюджета на продукта, а основната му част е предназначена за малкия и средния бизнес.

По „Плана за инвестиции за Европа“ Българската банка за развитие предлага и индиректно финансиране в сътрудничество с 5 търговски банки, като е в процес на сключване на договори с партньорите по схемата.

Финансирането на схемата е осигурено съвместно от ББР, Европейската инвестиционна банка и Европейския фонд за стратегически инвестиции в рамките на „Плана за инвестиции за Европа“. В края на юли 2018 г. България бе класирана в Топ 4 на европейските държави по очакван мобилизиран ресурс по плана спрямо брутния вътрешен продукт (БВП).

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster