Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

ББР събра представители на 26 европейски финансови институции на среща в София

Разширяването на ролята на финансовите инструменти в новия програмен период 2021-2027 г. и бизнес развитието на Европейския инвестиционен фонд – това са сред водещите теми на Годишната среща на акционерите във Фонда, която се провежда на 24 и 25 октомври в София по покана на Българската банка за развитие.

„ЕИФ е най-големият пул с финансови инструменти в Европа. Днес се фокусираме върху ползите за развитието на бизнеса от прилагането на досегашните програми за финансиране и как опитът от настоящия програмен период може да намери приложение в следващия“, заяви Стоян Мавродиев по време на официалното откриване на форума.
В стратегическия диалог по общи приоритети участваха висши мениджъри на 26 частни и публични финансови институции от 16 държави, както и представители на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и мажоритарните акционери – Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската комисия (ЕК).

„Преди 4 години, когато бе създаден Европейският фонд за стратегически инвестиции, имаше много критици, защото беше иновационен финансов инструмент“, каза депутатът в Европейския парламент Ева Майдел, която беше сред участниците във форума. Днес става ясно, че ЕФСИ е устойчиво решение, довело до увеличение на БВП на ЕС с 0,9% и до създаване на допълнителни 1,1 млн. работни места. „Затова ще продължим тази формула и от 2021 година в европейския бюджет, като Програмата “InvestEU” ще бъде водещият инструмент за подкрепа на инвестициите на ЕС“, допълни Майдел, която бе докладчик за групата на ЕНП по доклада за прилагането на ЕФСИ.

 

25% от средствата по “InvestEU” са заделени за прилагащи партньори като националните банки за развитие. Според г-жа Майдел това ще улесни местния бизнес, който може да кандидатства за финансиране директно към тях, вместо към Европейската инвестиционна банка.

 

Българската банка за развитие е акционер в ЕИФ от 2003 г, когато е подписано и първото гаранционно споразумение между банката и Фонда.

Групата на ББР има няколко успешни съвместни програми с ЕИФ: микро-финансиране по Програма „Прогрес“, контра-гаранция по Програма „КОСМЕ“/План „Юнкер“ за ББР и Националния гаранционен фонд, гаранция за Микрофинансиращата институция „Джобс“ по Програма „Прогрес“ и участие в Инициативата SIA (Social Impact Accelerator).

Мажоритарни акционери на ЕИФ са ЕИБ с 58,53 % от капитала и ЕС, представляван от ЕК, с 29,71%. Миноритарният дял от 11,76% се държи от 34 финансови институции от публичния и частния сектор, сред които и ББР.

 

Назад
Други
  • ББР ще кредитира проекти по Механизма за свързване на Европа

    Българската банка за развитие ще отпуска финансиране на български фирми, които имат одобрени проекти по Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility или МСЕ). МСЕ е многогодишна европейска инициатива, част от стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на политиките в областта на енергетиката и климата. В края на 2019 г. ББР подписа споразумение с ЕК като прилагащ партньор по инициативата.

    Виж повече
  • ББР ще подкрепя прехода към "зелена" икономика

    Българската банка за развитие е готова да насочи финансов ресурс към зелени проекти и иновации, свързани с постигане на заложените в „Зелената сделка“ стратегии за борба с промените в климата. В този процес важен фактор ще бъде Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), която вече обяви, че преустановява финансирането на въглищни проекти.

    Виж повече