Българската банка за развитие повишава кредитната си дейност и регистрира оперативна печалба от 31,9 млн. лв.

28.10.2022 Българската банка за развитие повишава кредитната си дейност и регистрира оперативна печалба от 31,9 млн. лв.

Нови кредити на обща стойност 94 млн. лева и печалба преди данъци в размер на 31,9 млн. лв. е финансовият резултат на Българската банка за развитие за деветмесечието на 2022 г. ББР продължава преориентацията на бизнес модела си, като ускорява новата си кредитна дейност, изцяло насочена към малките и средни предприятия.

За деветте месеца на 2022 г. Групата на ББР е отпуснала 286 нови кредита със средна стойност на експозициите 280 хил. лв. (само за банката средната стойност е 390 хил. лв.). Следвайки трайна тенденция (и през трите тримесечия) за увеличаване на кредитирането, Групата на ББР е достигнала до 209 малки и средни предприятия от началото на годината.

Оперативните разходи на банковата група намаляват спрямо 2021 г. с около 10% в резултат от последователното проследяване на разходите и действията за контрол върху тях.

Нетният лихвен доход от 44,7 млн. остава почти без промяна спрямо деветмесечието на 2021 г. (44,9 млн. лв.), което е в резултат на погасявания на просрочени лихви по необслужвани кредитни експозиции и по-ниски разходи за лихви.

През септември 2022 г. банката пусна в ход и своята дигитална платформа Business Booster, в която са подадени и първите изцяло електронни искания за кредит. Платформата има за цел да насърчи предприемачите, като им предостави напълно безплатно най-важните знания, умения и ресурси, така че да превърнат своята идея в работещ бизнес.

 

Повече информация ще намерите тук.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster