10.08.2018 Българска банка за развитие инвестира 50 млн. евро в облигации на Български енергиен холдинг

Българската банка за развитие (ББР) инвестира 50 млн. евро в третата по ред облигационна емисия на Българския енергиен холдинг (БЕХ). Емисията е с общ размер 550 млн. евро и матуритет от седем години. 

С инвестицията си Българската банка за развитие подкрепя инициираните от БЕХ секторни реформи и цели постигането на по-висока финансова устойчивост на дружеството. Чрез текущата покупка на облигации ББР продължава да реализира стратегията си за подпомагане на българската икономика, включително в частта енергийна инфраструктура и сигурност, повишаване на ресурсната ефективност и либерализирането на енергийния пазар.

В рамката на тази стратегия, към момента ББР подпомага финансирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради с общ бюджет от 2 млрд. лв. в сътрудничество с немската банка за развитие KfW и Банката за развитие на Съвета на Европа.

„Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ) е държавното предприятие, обединяващо компании, развиващи дейност в производство и пренос на електрическа енергия, пренос, транзит и съхранение на природен газ, както и добив на лигнитни въглища. Холдинговата група на БЕХ ЕАД заема водеща позиция на пазара на природен газ и електроенергия в България, както и в региона посредством износа на електроенергия.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster