25.05.2018 Българската банка за развитие разширява програмата си по COSME към небанкови финансови институции

Във фокуса й ще бъдат стартъпи и предприемачи, даващи работа на хора с увреждания и възпитаници на социални домове

Българската банка за развитие разширява обхвата на своята програма за индиректно финансиране КОСМЕ+. От нисколихвено и дългосрочно финансиране, комбинирано с гаранция от ББР и Европейския инвестиционен фонд, вече ще могат да се възползват микро-,малки и средни предприятия – клиенти както на търговските банки, така и на небанковите финансови институции. Те ще имат достъп до кредити и банкови гаранции в размер до 150 000 евро с до 10-годишен срок за издължаване при максимален лихвен процент 3М Euribor +5,7%.

Обновената програма КОСМЕ+ предвижда облекчени изисквания към обезпечеността по предоставяните на МСП кредити или банкови гаранции и приоритетно разглеждане на проекти на стартиращи предприятия. Ще има и допълнителни стимули за предприемачите, които дават работа на застрашени от социална изолация – хора с увреждания, възпитаници на социални домове, както и лица, изтърпели наказание „лишаване от свобода” преди навършване на пълнолетие.

Част от приходите по програма КОСМЕ+ ББР ще използва за допълнително, пряко финансиране на проекти със социално въздействие.

Обхватът на програмата е 33 млн. евро, а Българската банка за развитие има готовност да сподели до 60% от риска по предоставените кредити и гаранции със своите партньори. Финансирането по програмата се осъществява благодарение на гаранцията, предоставена от механизма COSME на Европейския инвестиционен фонд и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз, чрез които да се улесни и нарасне достъпът до финансови средства на МСП.

Повече информация за условията за кандидатстване по програмата можете да намерите тук.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster