31.01.2019 Българската банка за развитие с нов продукт в подкрепа на частните земеделски стопани

Българската банка за развитие въвежда нов продукт за индиректно финансиране на частните земеделски стопани. Он-лендинг програмата ще се реализира в партньорство с желаещите финансиране взаимоспомагателни кредитни кооперации на частни земеделски стопани, които ще бъдат получатели и дистрибутори на финансирането от страна на държавната банка.
В момента в страната има 26 кредитни кооперации, които ползват най-често финансиране от международни фондове, за да го насочат към частните земеделски стопани. Чрез финансирането на кредитните кооперации ББР ще има възможност да подобри достъпа до финансов ресурс на стотици частни земеделски стопани и производители - членове на кредитните кооперации и техните дребни земеделски стопанства в редица отдалечени региони на страната, където често няма активност на търговски банки.
Стартовият бюджет на Програмата е 15 000 000 лева. Максималният размер на кредита за инвестиционно и оборотно финансиране на земеделските стопани-членове на кредитните кооперации е 50 000 лева. Годишният лихвен процент за редовна главница заедно с надбавките не следва да надвишава 8,5 %, а общият размер на таксите и комисионите не трябва да надвишава 1 %.
При оборотните кредити максималният срок на погасяване е до 18 месеца, а при инвестиционните – до 42 месеца.

 

Подробностите по общите условия и изискванията по новата он-лендинг програма на ББР за индиректно финансиране на частните земеделски стопани са публикувани на сайта на Българската банка за развитие в секция "Он-лендинг финансиране" - http://www.bbr.bg/bg/p/on-lending-finansirane/pokana-do-vzaimospomagatelnite-kreditni-kooperacii-na-chastni-zemedelski-stopani-za-nova-programa-za-indirektno-finansirane

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster