17.04.2018 Българската банка за развитие събра водещи европейски финансисти, банкери и политици на форума „Инфраструктура за растеж“

Основната тема на форума „Инфраструктура за растеж“, организиран от Българската банка за развитие на 17 април 2018 г. в София, бяха стратегическите инвестиции в инфраструктурата на страната и Балканите като основен фактор за икономически растеж и платформа за икономическа дейност.

Секторът “Инфраструктура“ е в унисон с икономическия цикъл и в период на стабилно възстановяване на икономиката. България може да постави основите на нов инфраструктурен инвестиционен цикъл. За да бъдат привлечени повече чуждестранни инвестиции и да се запази макроикономическата стабилност след намаляването на европейските фондове след 2020 г., правителството ще определи приоритетните инфраструктурни проекти с източници и условия на финансиране.

През последните 10 години Групата на ББР, включваща Националния гаранционен фонд и Микрофинансиращата институция „Джобс”, направи много за развитието на малкия и средния бизнес. В тази мисия ББР е важен партньор на Европейската инвестиционна банка по Плана „Юнкер“ с програма за индиректно финансиране на МСП чрез търговските банки. Около 300 млн. eвро вече са на разположение на търговските банки у нас за формиране на нови кредитни портфейли за МСП и за компании с до 3,000 души персонал. Кредитните улеснения, които ББР дава, покривайки до 100% от кредитния риск, са основен фактор за големия интерес към програмата.

Пътищата, жп линиите, модерните комуникации и градската инфраструктура са платформа за икономическа дейност и свързаност. Направеното наскоро от Министерството на транспорта и съобщенията проучване за необходимите инвестиции за свързване на държавите от Западните Балкани и изграждане на коридори сочи, че общият размер на средствата за изграждане на всички железопътни връзки в региона възлиза на 43 млрд. евро. Разширяването на жп мрежата на запад от България, следвайки най-големите товарни потоци в региона, ще улесни значително търговския обмен в Югоизточна Европа.

Председателството на България на Съвета на ЕС даде възможност на форума на ББР да бъде поставен фокус върху синергията между европейските средства, Инвестиционния план за Европа и ресурсите на националните банки за развитие. Съдействието на банките за развитие в региона с инвестиции в свързването на енергийната, комуникационната и транспортната инфраструктура между страните в Югоизточна Европа, ще бъде конкретно измерение на европейската перспектива, която може да дадем и на Западните Балкани.

За участие във форума на ББР бяха поканени политици, финансисти, банкери, представители на национални и международни банки за развитие. Сред чуждестранните гости бяха представители на Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейската асоциация на публичните банки, Инвестиционния план за Европа, Европейската асоциация на дългосрочните инвеститори, Европейската инвестиционна банка и търговски банки.

Провеждането на събитието съвпадна с 10-ата годишнина от влизането в сила на Закона за Българската банка за развитие, както и реорганизацията й като национална банка с мандат за развитие на икономиката. С този първи форум банката сложи началото на диалог между всички ангажирани страни за постигане на икономически просперитет и стабилността в региона. Форумът завърши с подписването на Меморандум за сътрудничество между:

  • Черноморската банка за търговия и развитие
  • Международната инвестиционна банка
  • Хърватската банка за развитие
  • Унгарската банка за развитие
  • Македонската банка за развитие
  • Българската банка за развитие

Следваща стъпка за сътрудничество между финансовите институции и правителствата може да бъде създаването в София на център за развитие на съвместни проекти за региона, в който страните да обменят информация и развиват уменията си в подготовка и изпълнение на проекти. Това беше едно от предложенията от страна на ББР към европейските финансови институции и банките за развитие, гостуващи на форума - обединяване на проектния капацитет на държавите и финансовите институции.С експертна и консултантска помощ центърът може да се превърне в регионална агенция за сътрудничество в областта на инфраструктурата, която да предлага реализация на конкретни проекти.

Регионът се нуждае от обща информационна база и постоянен контакт между експерти и консултанти, които да предлагат и правят възможно реализирането на големи проекти - без натрупване на дълг от отделни правителства и с увеличаване на ефективността им. Ако центърът постигне поставените цели, в бъдеще на негова база може да се сформира и международна регионална агенция за сътрудничество и развитие, която да увеличи капацитета му.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster