26.02.2020 Целта на ББР е да увеличи реализираните проекти по Механизма за свързване на Европа

Целта на Българската банка за развитие е да увеличи броя на реализираните проекти по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) у нас. Това заяви съветникът по стратегическо развитие на банката София Касидова в тв интервю. Механизмът е един от финансовите инструменти, чрез които ЕС прилага политиките си за икономическо развитие и сближаване на страните-членки. Той дава възможност на компаниите да кандидатстват с готови проекти за модернизация на системи за управление на ЖП инфраструктура или за алтернативни горива и по-точно горива от биомаса, които имат отношение към региона, където се извършва дейността.

„Механизмът за свързване ще има своето важно място сред финансовите инструменти на ЕС и през следващия програмен период. За да подобри използването му, Европейската комисия ни изпрати запитване за предложения, които ББР, като една от банките-партньори, да предостави. Както знаете, основната му цел е сближаването на регионите и изцяло от нас зависи какви ползи можем да извлечем от него. Подобни инструменти ще се използват все повече и затова трябва да повишим финансовата си култура, да се научим да структурираме добре обосновани проекти“, допълни София Касидова.

За да получи финансиране един проект, той трябва да има добра икономическа и финансова обосновка и ясно определени ползи за околната среда и обществото. Механизмът предоставя до 20% безвъзмездна финансова помощ. По думите на София Касидова ББР има възможност да консултира структурирането на проекта, както и да предостави останалата част от средствата, необходими за инвестицията.

От 2014 г., когато България започва да използва този финансов инструмент, до момента са използвани 417 млн. евро от Механизма, повечето от които са инвестирани в пристанищна и ЖП инфраструктура.

„Като национална банка за развитие ББР трябва да заеме своето място в подпомагане реализацията на „зелени“ проекти“, каза още София Касидова. Тя припомни думите на главния изпълнителен директор на финансовата институция Стоян Мавродиев, че сред целите на ББР е 15% от кредитния портфейл да бъдат насочени към енергоспестяващата икономика и еко иновации.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster