19.02.2019 Детелин Цветанов от МФИ „Джобс“ пред ТВ Европа за подкрепата на ББР за предприемачеството

Детелин Цветанов, директор на отдел „Кредитиране и лизинг” в Микрофинансиращата институция „ДЖОБС”, част от Групата на ББР, бе гост на икономическото предаване „Бизнес дейли” на телевизия „Европа“. Той отговори на въпроси за ролята на държавната банка и нейното дъщерно дружество за стимулиране на предприемачеството.

 

- Радвам се, че сте тук при нас. Като за начало да кажем няколко думи за Микрофинансиращата институция „ДЖОБС”.
- Микрофинансиращата институция „ДЖОБС” функционира от 2010 година, като част от Българската банка за развитие. Специализирани сме във финансиране на микро-, малки и стартиращи фирми. Работим с абсолютно всички финансови инструменти – кредитиране, лизинг, оборотни средства. Разполагаме с гаранции и ресурс от Европейския инвестиционен фонд. Към момента са отпуснати над 400 кредита за над 35 млн. лева и 80 от тях са за стартиращи дружества. Продължаваме да работим активно с Европейския инвестиционен фонд.

- Фокус към малките компании основно?
- Да, фокусът е към малките компании.

- Към малкия и среден бизнес, който всъщност е гръбнакът на цялата икономика. Имаме актуален повод всъщност да сте тук при нас – ново мостово финансиране на нов вид продукт, ако може по този начин да го опишем, част от Микрофинансиращата институция „ДЖОБС”. Може ли да дадете малко повече детайли?
- Мостовият кредит е нов продукт. Единственото условие е фирмата или земеделският производител да има сключен договор с Разплащателната агенция – Държавен фонд „Земеделие“. Този вид кредит е насочен към доста широк кръг от икономическите субекти. В случая ние скъсяваме пътя за изпълнението на един проект. За обезпечение може да се ползва както грантът, който е субсидията, която се очаква по договора, включва се и дълготрайният актив, който ще бъде придобит – машина, сграда, която ще се строи. И по този начин може веднага да се стартира един проект.

- Това нещо се ползва за гаранция, всъщност, който ще бъде евентуално придобит постфактум?
- Да, точно така, плюс грантът, преди да бъде получен договорът.

- Какви са изискванията всъщност към компаниите, освен да попадат към този сегмент – малки и средни компании?
- Както споменах, единственото изискване е сключеният договор. Тоест могат да кандидатстват дори стартиращи дружества. Също така голям плюс е, че към този кредит можем да отпуснем финансиране за данък добавена стойност, който се дължи по всеки проект под формата на кредитна линия, тоест, когато вече те получат плащанията по данък добавена стойност, тогава се погасяват.

- Понеже споменахте няколко пъти земеделските стопани – това ли е основният контингент, който би се възползвал от подобен тип финансиране?
- Не. Таргетът ни са абсолютно всички дружества. Хората, които създават продукт и работни места. Като банка за развитие това е основното за нас.

- Какви са проблемите, които биха срещнали самите предприемачи идвайки при вас, подавайки документи? Кое е, така да се каже, тънкостта?
- Основното е изготвянето на документи и най-вече на бизнес план. Това затруднява малките дружества и стартиращите. Заради това ние сме винаги в помощ – помагаме им с изготвянето на бизнес план, дългосрочната стратегия, обясняваме им в детайли какво предстои, нашите експерти помагат. Другото улеснение, което предлагаме, не само за този продукт, а и изобщо, е че всеки кандидат за кредит може да кандидатства през нашия уебсайт.

- Тоест и онлайн може да се случат нещата?
- Да може да се кандидатства и онлайн.

- Ако погледнем отново към Микрофинансиращата институция „ДЖОБС”– колко служители се занимават с всичко това, тъй като специално по отношение на този продукт предполагам, че няма да е малко работата? Изобщо как е конструирана самата организация?
- Към момента в организацията сме дванадесет души. Предстои да увеличим човешкия ресурс, тъй като се наблюдава значително търсене на нашите кредити. Предстоят и нови програми, така че винаги сме в помощ на малкия бизнес.

- Звеното с риска предполагам, че е едно от най-натоварените, тъй като при малките компании рискът е най-голям?
- Да, разбира се. Рискът се изчислява на база бизнес проект, както казах. Стремим се да сме по-либерални, да помогнем на бъдещите ни клиенти, особено стартиращите дружества имат най-много нужда от помощ, информация и детайли по продуктите.

- В бъдеще по отношение на МФИ „ДЖОБС” какви други подобни инициативи очакваме?
- Доста са инициативите. Сега ще подпишем още един договор по програма COSME+, която е на Европейския инвестиционен фонд. Това са гаранции за стартиращи, за действащи дружества, улесняват финансирането, тъй като се ползват като обезпечение. Предстои до края на месец май сключване на договор по програма Easy, също гаранционна програма. Там фокусът основно е стартиращи фирми, социални групи, които са извън икономическата сфера. И новото– финансиране на неправителствени организации.
- Интересно. В каква насока и какъв тип неправителствени организации биха могли да се възползват?
- Няма никакво ограничение.

- Тоест профилът отново е общ?
- Отново профилът е общ и изискването към кандидатите за кредит е финансирането да бъде без обезпечение.

- По отношение на програма Easy, която споменахте, тя се случва заедно с Европейския гаранционен фонд?
- Да, това е програма на Европейския инвестиционен фонд.

- Детайли там дали можем да представим или е твърде рано все още?
- Твърде рано е, нека подпишем договора до края на месец май. В момента работи, активна е програма COSME, която е с подобни параметри и тя е вид гаранционна схема.

- Да се върнем отново на конкретния нов продукт. Всъщност изискванията по отношение на максималната сума какви са и как може да се кандидатства по нея?
- Общата експозиция на един клиент може да бъде 450 хил. лева. Би могло да се кандидатства и в лева, и в евро. Усвояването е или на траншове, или еднократно, в зависимост от бизнес цикъла, от дейността на клиента, от проекта. Имаме голям гратисен период – до 12 месеца, който включва примерно за придобиване на един актив, да бъде докаран, да започне да функционира. Както вече споменах, 10 години е срокът за погасяване. Ако клиентът има желание, може да се финансира на 100% или над 100% от проекта. Вече там се добавя гаранция COSME или друг актив за обезпечение.

- Да кажем няколко думи и за самата Българска банка за развитие, важна структура по отношение на стимулиране на бизнеса у нас.
- Българската банка за развитие може да се похвали с доста положителни неща. Предстои 20-годишен юбилей на банката. Вече знаете за сключения договор с Китайската банка за развитие, усвоиха се над 300 млн. лева до момента. Предстои създаване и стартиране на още три дружества – ББР лизинг, ББР факторинг, до края на февруари започва да работи и Фондът за капиталови инвестиции. Тоест вече групата се увеличава значително.

- Целта е стимулиране на бизнеса у нас.
- Да, това е основната цел.

- Ако ви попитам, така извън ролята ви на човек от Българската банка за развитие, като експерт, как оценявате изобщо средата у нас за правене на бизнес и тези млади и не само млади предприемачи с малки компании с какво се сблъскват, стартирайки изобщо някакъв бизнес?
- Според мен средата е отлична. Има висока активност, има проекти, които работят, много продукти и гаранционни схеми. За съжаление се сблъскват с бюрокрацията, която се явява препъни-камък за един старт при изготвяне на документи и бизнес план. Това е, което основно ги възпира. Всеки, който се е обърнал към нашата организация, е получил професионална консултация в тази насока и хората са добре дошли.

 

Целият разговор с Детелин Цветанов, директор "Кредитиране и лизинг" в Микрофинансиращата институция "Джобс" на ББР, вижте тук:

 

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster