04.06.2019 Детелин Цветанов от Микрофинансиращата институция "Джобс" към ББР пред Дарик радио: "Подкрепяме хората, които създават продукти, иновации и работни ме

Следобедният блок на Дарик радио, 04.06.2019 г.

Водещ Драгомир Симеонов: Следва ценна информация, особено ако имате малък или среден бизнес на територията на страната, микро- и макро- предприятия, стартиращи предприемачества, земеделски производители, самонаети лица, занаятчии. Ще си говорим за микрофинансиране с Детелин Цветанов – ръководител на отдел "Кредитиране и лизинг" в Микрофинансиращата институция "Джобс", част от Групата на Българската банка за развитие. Здравейте!


Детелин Цветанов: Здравейте.


Водещ: Най-напред да разясним микрофинансирането що за параметри има и кога става по-сериозно, за да се ориентират и нашите слушатели?


Д.Ц.: Микро- и малкият бизнес са упоменати в закона и най-общо представляват структури с персонал до 10 души. Тук влизат и стартиращите дружества. По-големите - с персонал над 10 души и оборот до 1 млн. лева – това е малкият и средният бизнес. И това е основният таргет на нашето дружество.


Водещ: От колко време съществува Микрофинансиращата институция "Джобс" към ББР?


Д.Ц.: МФИ "Джобс е създадена преди 10 години.Това е дъщерно дружество на Българската банка за развитие, която е 100% държавна собственост. Предлагаме пълната гама от финансови продукти – оборотни, инвестиционни кредити, лизинги. Имаме и един много добър продукт за бенефициенти по оперативните европейски програми – така наречените мостови кредити, при които може да вземете финансиране до получаване на субсидията. Също така предлагаме много гъвкавост при обезпечението по тях, защото работим с гаранция от Европейския инвестиционен фонд, т.е. финансиране може да получи дружество, което не разполага с някакви обезпечения. Погасителните планове са изключително съобразени с динамиката на бизнеса, сезонни и по-дълги гратисни периоди.


Водещ: Динамично от една страна, а от друга – движат се в определена посока. Какви са последните новости в микрокредитирането и всъщност какво означава новости в тази сфера?


Д.Ц.: Новост в микрокредитирането и не само са финтех-индустрията, която набира скорост, и дигитализацията. Ние активно се стремим да не изоставаме, като вече договоряме бъдеща дейност с уеб платформите за споделено кредитиране и размяна на риск. При нас е изключително лесно да се кандидатства, тъй като има платформа на сайта ни и може да се кандидатства онлайн, без да се налага клиентът да идва в нашите офиси. Работим активно с Европейския инвестиционен фонд. Досега сме ползвали активно програмите му "Прогрес" и "COSME", а в момента предстои финализиране на програмата "EaSi", която е насочена към млади предприемачи, при изключително леки условия, без никакви обезпечения, с много дълги срокове на погасяване.

Водещ: На какви условия трябва да отговарят кандидатите?

Д.Ц.: Изискванията са да имат работещ бизнес-план, т.е. идеята им да е въплътена в бизнес-план. Ако това ги затруднява, ние можем да им помогнем с изготвянето на такъв. Наскоро подписахме споразумение с Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия и предстои да стартираме с тях серия от обучения, насочени особено към млади предприемачи и стартиращ бизнес, които срещат затруднения с изготвянето на документацията – счетоводна, правна, бизнес-план. Това мисля, че ще им бъде полезно.


Водещ: Основно към стартиращите бизнеси ли сте насочени или не само?

Д.Ц.: Към всякакъв малък бизнес. Има много търсене от стартиращи фирми и запитванията постоянно се увеличават, тъй като в медиите има доста информация за нас и хората с идеи знаят къде да ни намерят. Имаме отпуснати много такива кредити – над 80. Програмата EaSi, която споменах, ще бъде за 10 млн. лева начално, което ще е насочено изключително към стартиращи фирми.


Водещ: Има ли някакво значение за самото кредитиране в какъв точно бранш ще работи фирмата?

Д.Ц.: Подкрепяме хората, които създават продукти, иновации и работни места, независимо дали са земеделци, производители, занаятчии.


Водещ: Може ли да ни дадете малко статистика - за какви суми за кредитиране става дума, говорим все пак за микро-бизнеси?

Д.Ц.: Максималният размер е 200 хил. лева като експозиция за микро- фирми при нас. Ако се нуждае от по-голяма сума, дружеството може да поиска финансиране от ББР, тъй като ние сме дъщерно дружество.


Водещ: Да погледнем пазара за тези 10 години, как се промени, в каква посока върви?

Д.Ц.: Изключително възходяща, разбира се, с огромното влияние на Европейския съюз, тъй като е наситено с продукти, с гаранционни схеми , а оперативните програми много раздвижиха пазара. Както споменах, един от най-ползваните ни продукти е мостовият кредит, който е срещу субсидия. Така пазарът върви нагоре, а с дигитализацията ще бъде съвсем улеснено кандидатстването и получаването на финансиране.


Водещ: Може ли да се ангажирате с някаква краткосрочна прогноза как се отразява микро-финансирането върху бизнеса, върху отварянето на нови работни места? Следите ли какво се случва по нататък със средата?

Д.Ц.: Да, средноевропейското ниво, което смятам, че се поддържа и при нас, е един ръст от около 36%, което смятам, че ще се увеличи значително.


Водещ: Дадохме важни детайли за кредитирането и лизинга, но кажете как да се свържат с МФИ "Джобс"  хората, които желаят да получат повече информация?


Д.Ц.: Най-лесно чрез сайта ни www.mfi.bg , там са дадени нашите координати, както и на място в офиса на МФИ "Джобс" на бул. "Арсеналски" 105 в София.

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster