08.02.2019 Eксперти от ББР ще представят в Казанлък продукти в подкрепа на българския бизнес

Българската банка за развитие и нейното дъщерно дружество - Микрофинансиращата институция „Джобс“, ще бъдат представени на Национална среща на общинските предприятия и търговски дружества. Събитието е организирано от Националното сдружение на общините в България (НСОРБ) и ще се проведе на 21 и 22 февруари в града на розите, където са поканени представители на всички 265 български общини.

Освен да представят възможностите за подпомагане на общинските предприятия и търговски дружества, експертите на ББР и МФИ „Джобс“ ще установят контакти с местния бизнес и ще предложат продукти за подпомагане на бизнес идеи, стартиращи предприемачи или такива, които планират разрастване на дейността си.

През изминалата 2018 г. Българската банка за развитие предостави кредити на фирми в размер на почти 400 млн. лв., в сравнение със 120 млн. лв. в предишната година. ББР отчете развитие и в специфичния сегмент за индиректно финансиране за българските предприятия, като разрешените кредити се увеличиха над 4 пъти и броят на подкрепените по тази линия малки и средни предприятия се увеличи до 500.

 

Българската банка за развитие е създадена през 1999 г. и е 99,9% собственост на българската държава. Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране предоставя ресурс и чрез други кредитни институции (он-лендинг). Основен фокус в дейността й е подкрепата на микро-, малки и средни компании и инвестициите в ключови сектори на българската икономика –, енергийна ефективност, земеделие, градска инфраструктура и общини, проекти с национално и регионално значение.


Микрофинансиращата институция „Джобс“ е част от Финансовата група на ББР. Основната й цел е да улеснява достъпа до финансиране на микро- и малки предприятия, земеделски производители, самонаети лица, занаятчии и др., които развиват или стартират бизнес в България. Дружеството подобрява достъпа им до финансови услуги, допринася за създаването и запазването на работни места, намалява тяхната „изключеност” от пазара на финансовите услуги и ги подпомага да развият своята бизнес идея.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster