17.04.2018 Емил Караниколов: Българската банка за развитие ще подкрепи реализирането на стратегическите цели на правителството и ЕС

Изказване на министъра на икономиката на Р България при откриването на ББР Форум 2018 "Инфраструктура за растеж"

 

Уважаеми дами и господа,  


Изключително съм радостен да видя как с този форум на Българската банка за развитие правим следващата крачка след срещата в Лондон през февруари, която беше организирана от Европейската банка за възстановяване и развитие. Все повече става ясно, че няма друга добра алтернатива за нашия регион, освен свързаност, инфраструктурно развитие и европейска перспектива на държавите.

На политическо ниво ние напреднахме много, следват конкретните действия, които трябва да бъдат направени. Сега в София започваме важния дебат за източниците и механизмите на финансиране. Без тях всичко ще остане само като добро пожелание.

На Балканите и на Европейския съюз е нужен стратегически инвестиционен план за региона, план, който ще обедини ресурсите, така че най-важните проекти за свързаност и растеж да се реализират. Защото построеното остава.
Време е за хибридното финансиране – като поставим фокус върху синергията между Фонда за стратегически инвестиции, европейските средства и ресурсите на националните банки за развитие. Да започнем да строим, защото инфраструктурата е кръвоносната система на икономиката, а споделянето на риска и съчетаването на инвестиционните ресурси увеличава ангажимента за успех у всички.

Трябва да дадем тласък за свързване на държава с държава, бизнес с бизнес, на човек с човек. Това, което пречи на всички страни на Балканите, е липсата на свързаност между нас. По-добри пътища, железопътна инфраструктура, газови и електрически връзки – това е от ключово значение за благосъстоянието на хората и развитието на бизнеса.
През последните 10 години Българската банка за развитие направи много за развитието на предприемачеството. В изпълнението на тази мисия ББР е важен партньор и по „Плана Юнкер“. Но за да може малкият и средният бизнес у нас да се развива още по-конкурентно на европейския общ пазар, той има нужда от модерна и свързана инфраструктура. Това е нещо, което не може да се изгради със собствен бюджет и усилия на МСП сектора, а средствата на данъкоплатците никога не са достатъчни.

Затова ние трябва да възложим на Българската банка за развитие, по аналог с другите европейски публични банки, да подпомогне развитието на икономиката и бизнеса чрез финансова подкрепа за реализиране на стратегическите цели на правителството и ЕС. Нужен ни е интегриран инвестиционен инфраструктурен план, който да обедини ресурсите на банковия и частен капитал, и да даде основа за ефективно публично-частно партньорство тук, на Балканите.

Инвестиционният план за Европа дава вече първите си окуражителни резултати в тази посока. И то благодарение главно на силното участие на националните промоционални банки и институции.

ББР има капацитет и потенциал да допълни работата на правителството и инвестициите в инфраструктура, които правим с наши и европейски средства, като привлече допълнителни ресурси. От това най-много полза ще има малкият и средният бизнес. Новото ръководство на ББР във взаимодействие с европейските финансови институции и партньори на банката ще има за задача да го разработи и да представи такъв стратегически план. Разчитам, че той ще бъде неразделна част от инвестиционния план за региона, който обединява ресурсите от различни източници.
Съдействието с банките за развитие в региона и реализирането на инвестиции за свързване на енергийната, комуникационната и транспортната инфраструктура между нашите страни в Югоизточна Европа е конкретно измерение на дело за европейската перспектива, която да дадем на Западните Балкани.

Затова приветствам инициативата да бъде подписан Меморандум за сътрудничество с другите банки за развитие в региона

Колкото повече инвестиции в свързаност между страните на Балканите се реализират успешно, толкова повече се разгръща икономическият потенциал на целия регион и на всяка от нашите икономики, което е залог за стабилност, сигурност и развитие.

В навечерието на Срещата на върха ЕС – Западни Балкани в София на 17 май, днес ние правим следващата стъпка към общите ни цели да укрепим връзките между ЕС и Западните Балкани в областта на инфраструктурата и цифровата свързаност.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster