24.10.2018 Фондът за капиталови инвестиции ще осигури 65 милиона лева растеж на българските компании

Николай Димитров, изпълнителен директор на ББР в интервю за money.bg

Г-н Димитров, защо ББР създава Фонда за капиталови инвестиции?

Създаването на фонд за капиталови инвестиции като дъщерно дружество на банката е заложено още в Закона за ББР и в Стратегията ни за периода 2017 – 2020 г. Той е резултат на последователните ни усилия за подкрепа на българския бизнес и на мисията ни за запълване на пазарен недостиг. С това не искам да подценя работата на работещите в момента институции за дялов капитал, тъй като те допринесоха много за подобряване на инвестиционната среда в страната, но истината е, че голяма част от тях поставят приоритет основно върху стартиращи компании или високи технологии и иновации, докато нашият фонд ще има доста по-широк обхват. Сега в цяла Европа се финансират приоритетно информационни и биотехнологии – за 2017 г. към тези два сегмента са насочени над 73% от инвестициите в дялов капитал.

Данните показват също, че както в България, така и в Европа има достатъчно финансиране за създаване на стартиращи компании, но липсва достатъчно дялов капитал за растеж. Чрез нашия фонд планираме да запълним тази липса и да подкрепим конкурентоспособността на предприятията – с допълнителни средства за разширяване на бизнеса, научноизследователска и развойна дейност, както и с експертен и управленски опит и добри мениджърски практики.

Какви компании очаквате да се възползват от него? Има ли ограничения извън големината на предприятието – например кандидатите да бъдат от определени сектори или друго?

Както споменах, Фондът за капиталови инвестиции на ББР ще бъде с доста широк обхват и ще може да участва в капитала, както на стартиращи малки и средни компании, така и на предприятия във фаза на растеж. Няма да се концентрираме върху определени сектори. Дяловите инвестиции като цяло допълват избора от инструменти за финансиране на бързорастящите компании, а такива има във всички сфери. Водещо при нас ще е желанието за развитие, потенциалът на идеите за стартъпите, а при работещите предприятия – екипът, опитът и постигнатите до момента резултати.

Ако все пак трябва да откроя някакъв приоритет, това са иновационните компании, създаващи добавена стойност, и социалните предприятия, чиято подкрепа сме припознали като част от мисията си. Целта ни е обаче е да мобилизираме средства и да вложим ресурс в развитието на добрите идеи, като споделим риска с предприемачите при поемане на нови начинания.

Как става кандидатстването, кога стартира приемът на документи и докога ще продължи? Какви ангажименти има бенефициентът?

Фондът ще стартира работа в началото на следващата година, която е юбилейна за ББР. Банката навършва 20 години и се радвам, че се развива успешно и добавя нови инструменти за подкрепа на малките и средните предприятия.
Що се касае до кандидатстването, основните стъпки в процеса на инвестиране са обичайните – оценка на индустрията и компанията, инвестиционен анализ, дю дилиджънс, сключване на договор за увеличение на капитала, развитие на компанията и стратегически консултации, изход от инвестицията.

В момента сме в процес на детайлизиране на инвестиционната политика на фонда, така че предстои да навлезем в повече конкретика по отношение на сроковете и ангажиментите на компаниите, обект на инвестиция.

Какъв ефект очаквате от инвестирането на тези 65 милиона лева?

Фондовете за дялови инвестиции бележат развитие, като допълват екосистемата на финансовия сектор на глобално ниво. В Европа за миналата година общата сума на дяловия капитал, инвестиран в европейски компании, е над 71 млрд. евро. Не са за подценяване и резултатите на корпоративно ниво, тъй като съчетанието на свеж ресурс и стратегически консултации се оказва много печеливша формула за разгръщане потенциала на предприятията.

На нашия регионален финансов пазар нивото на проникване на сектора за дялови инвестиции е много по-ниско от средното за Европа и това създава значителен потенциал за бъдещ ръст. Друг фактор, който ще определи бъдещото развитие на пазара за дялови инвестиции, е, че структурата на регионалните финансови пазари е непълна. Така фондовете за дялови инвестиции могат да запълват важна ниша между дейността на банковия сектор и инвестиционните посредници от една страна и нуждите на бизнеса от друга. Не бива да забравяме също, че икономиките в региона все още се нуждаят от трансфер на управленски опит, иновации и технологично ноу-хау. Един от начините за осъществяване на този трансфер е именно дейността на фондовете за дялови инвестиции. Нашите очаквания са изброените условия в бъдеще да катализират процесите на възстановяване на броя и обема осъществени сделки от фондовете за дялови инвестиции, които от своя страна да подкрепят икономическото развитие и растеж на икономиките от региона.

Като цяло пазарът за дялови инвестиции в България все още не е достигнал етап на зрялост и развитието му показва променлива динамика. Нашата цел и очакваният ефект са именно чрез активизиране на дяловите инвестиции да се създадат условия за успешно развитие на пазара с години напред. Това е от ключово значение за страна, която базира своето икономическо бъдеще и конкурентни предимства на развитието на отрасли и дейности с висока добавена стойност.

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster