бизнесмен разглежда документи в офис пространство

31.05.2024 Големите кредитни експозиции на ББР

По повод появилите се за пореден път коментари, свързани със заварените от сегашното ръководство на Българската банка за развитие (ББР) големи кредити, ръководството на банката дава следната информация в рамките на допустимото по закон.

При встъпването си в длъжност през ноември 2022 г. Надзорният съвет на ББР завари осем големи кредитни експозиции и възложи проверка на предприетите действия по тяхното управление.

Надзорният съвет изиска от Управителния съвет доклад по всички големи кредити. След детайлен анализ на управлението им бяха утвърдени протоколи за действие в случай на възможно неблагоприятно развитие по всеки от тях.

В резултат на адекватните действия по заварени големи кредитни експозиции в общ размер над 1 млрд. лв., към днешна дата са погасени чрез плащане 260 млн. лв. Една от експозициите е погасена изцяло. Пет от тях се обслужват редовно. По отношение на две, които са необслужвани, банката е предприела действия по събиране на вземанията си. По едната, УС и НС констатираха неефективността към днешна дата на избрания способ за изпълнение при събиране на вземанията, и взеха решение за преминаване и към друг способ на принудително събиране и реализация на обезпеченията. По втората експозиция, въз основа на подробни анализи и консултации, банката предприе действия и договори доброволна реализация на обезпеченията като способ за погасяване на задълженията. Стойността на активите, които обезпечават дълга, надхвърля повече от един път и половина размера на дълга. 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster