10.07.2019 Групата на ББР участва в национална информационна кампания в 10 града в страната

Новите правила на Десетата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд бяха разяснени на бизнеса в страната по време на специална информационна кампания с участието на Изпълнителната агенция за насърчаване на малкия и средния бизнес, Българската банка за развитие и Българската стартъп асоциация. Трите организации запознаха с работата си представителите на бизнеса от 10 града в страната – Монтана, Габрово, Велико Търново, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Търговище, Русе и София. Кампанията стартира на 1 юли в Монтана и продължи до 10 юли, когато беше заключителната среща в столицата.
Наличният финансов ресурс за Десетата конкурсна сесия на Националния инвестиционен фонд е 4.5 млн. лв. Те се отпускат като безвъзмездна държавна финансова помощ за проекти в областта на научно-изследователската и развойната дейност.

По време на срещите представителите на Групата на Българската банка за развитие представиха продуктите за кредитиране на бизнеса при улеснени условия. Фирмите получиха подробна информация за кредитните продукти с гаранционно покритие, реализирани с помощта на съответните гаранционни механизми от страна на Европейския Инвестиционен Фонд. За тях могат да кандидатстват стартиращи микро- и малки предприятия, включително и земеделски производители. 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster