04.10.2019 Илия Лингорски: ББР постави условие за участието си в сделката за "Булсатком"

Българската банка за развитие поддържа най-високите нива на капиталова адекватност и ликвидно покритие, каза в предаването "Плюс-Минус. Коментарът след новините" по Нова ТВ главният икономист на банката Илия Лингорски.

 

Водещ Владимир Сиркаров: Г-н Лингорски, виждаме, че индустриалният спад в Европа се задълбочава, а моторът на европейската икономика – Германия, все повече се задъхва. Икономическите последици от Брекзит се коментират с негативен оттенък. Търговската война между САЩ и Китай ще е с неизбежни последици върху европейската икономика.
Очевадно е, че икономиката в Европа изпитва затруднения и може би ни очаква криза. Идва ли тя обаче и към България?


Илия Лингорски: Безспорно такива са фактите през последния период. Аз обаче бих искал да разграничим ясно термините икономическо забавяне, рецесия и криза. Защото те са различни. Кризата обикновено e шоков, краткотраен процес в резултат на шоково събитие. Такова събитие беше например колапсът на Lehman Brothers през септември 2008 г. Такива събития, които наричаме „черни лебеди“ по дефиницията на Талеб, не могат да бъдат прогнозирани, тъй като в това е техният особен ефект.


Водещ: Но няма предпоставки за нещо подобно?


Илия Лингорски: Такова събитие, водещо до внезапна финансова криза, е доста различно от икономическо забавяне и рецесия. Ако виждаме, че в глобален план ние сме определено в период на късния цикъл и икономическото забавяне се измерва по един или друг начин, в Европа вече има икономики, които подават през второто тримесечие данни за контракция, което може да се определи като техническа рецесия. Но процесът на глобално забавяне не е нещо, което ни застига неочаквано. Ние го наблюдаваме вече повече от 9 месеца. Добрата новина е, че в нашия регион, икономиките-членки на ЕС и особено в България, състоянието, както и конкурентните предимства на нашите икономика, гъвкавост и еластичност, всъщност са добри. Т.е. ние навлизаме в този период на късен цикъл и икономическо забавяне с всички структурни въпроси, които има да бъдат решавани през следващото десетилетие на европейската икономика, в добра форма, с добри резерви, с добри макроикономически показатели и дори ние сме на върха на пазара си на труда.


Водещ: Да насочим поглед към банковия сектор. Винаги, когато има индикатори, че най-вероятно идва забавяне в икономическия растеж, погледите са насочени натам. Има ли място за притеснения от гледна точка на стабилността на българските банки?


Илия Лингорски: Икономиката в България расте с едни добри темпове през последните години – над 3%, а банковият сектор се отличава много по своите показатели в позитивен план, отколкото да речем в други страни на ЕС и в еврозоната. Втора поредна година банките показват рекордни показатели по всички параметри на своята дейност, особено 2018 г. беше една много успешна година за Българската банка за развитие. Тази също върви доста добре. ББР през миналата година за пръв път достигна над 3 милиарда лева като стойност на своите активи. А българската банкова система за пръв път надмина 100 млрд. обща стойност на активите. В същото време като банка за развитие ние поддържаме по-висока капиталова адекватност от средната в ЕС и от много други страни. В този контекст, при по-високата обща капиталова адекватност, Българската банка за развитие поддържа най-високата капиталова адекватност от 36% в края на миналата година. Този измерител е първият, който се гледа, когато говорим за стабилност на банките и банковата система. Друг такъв измерител е ликвидното покритие. И тук отново бидейки банка за развитие, с една по-консервативна политика и със стратегия, насочена към решаване на специфични финансови нужди в ниши, които не се покриват достатъчно от пазарните играчи, ББР е отново водеща в индустриалния сектор с над 1300% коефициент на своето ликвидно покритие. Но като цяло българската банкова система навлиза в този период с рекордни показатели, включително по ефективността на своята дейност, а именно съотношението на приходите спрямо разходите, доста по-висока, отколкото в много развити страни-членки на ЕС.


Водещ: Тези добри стойности на тези коефициенти са важни именно в контекста на очакванията за влошаване на икономическото развитие. Има притеснения, че бизнесът в една променяща се конюнктура в негативна посока може да спре или намали своята бизнес активност и по-малко да търси кредитиране. Това може ли да доведе до някакъв спад на кредитната активност на банковата система, въпреки че виждаме в последната година, година и половина сериозна активност от почти всички банки?


Илия Лингорски: Това е много интересен и обещаващ период, особено за компаниите, които са в добра форма у нас и са с нелоши експортни позиции за регионална експанзия. Т.е. ако кредитирането, апетитът за кредитиране и поемане на риск, свързани с търговската и производствената дейност, следват забавянето в общия европейски икономически климат, отваря се възможност не просто за кредитиране, а за повече и по-сложни финансови продукти, които да обезпечат финансовия ресурс на нашите компании. Да заемат позиции със собствени инвестиции в нашия регион и така да разширят още по-съществено своя пазарен дял в региона и в европейската търговия.
И това е нещо специфично, което ние разглеждаме в Българската банка за развитие – инструменти и решения, които все още не са толкова познати и не се предлагат с такъв апетит от частния сектор.


Водещ: Нещо конкретно, свързано с дейността на Българската банка за развитие, а именно влизането в най-големия български оператор на платена телевизия Булсатком. Една компания, която показа изключително израстване, развитие, в същия момент обаче и сериозни проблеми, свързани с финансовата стабилност – сериозни задлъжнявания, проблеми, свързани със запориране на сметки от свои доставчици и затова се наложиха процедури за оздравяване и преструктуриране на дълга. Защо ББР взе това решение да участва в тази сделка?


Илия Лингорски: Българската банка за развитие има привилегията да участва в тази сделка, защото бяхме поканени от Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD).


Водещ: …Която беше предишен кредитор...


Илия Лингорски: Това е един от кредиторите, които остават в процеса на корпоративно преструктуриране. Изключително интересна сделка, която все още не е финализирана във всичките си аспекти. Намираме се в много елитен клуб, заедно с големите  Blantyre Capital и с Европейската банка за възстановяване и развитие. Първата ни подобна сделка с EБВР. И въобще тя е първата и уникална по мащаба и размера си за нашата икономика. Тук е много важно да подчертая, че ние бяхме поканени и влязохме с едно условие, което нашият главен изпълнителен директор г-н Стоян Мавродиев постави много ясно в началото - запазването на над 2000 работни места в Булсатком. И това условие на г-н Мавродиев беше прието от останалите в клуба. Знаете, че обикновено когато се правят такива големи корпоративни преструктурирания, могат да пострадат работните места. Тоест ние отиваме към една амбициозна програма за корпоративно преструктуриране, със силно намаляване на задлъжнялостта на предприятието, но при запазване на работните места и създаване на вече нови възможности за развитие на тази компания в технологичния сектор.


Водещ: С какъв дял ще участва конкретно ББР? Или още не е финално?


Илия Лингорски: На първо място това не е някакъв кредит, а една комплексна сделка, в която има и акционерно участие със своите специфики. Тези детайли ще бъдат финализирани в края на месеца, но нашият екип, особена юридическият, е натрупал изключително ценен опит, влизайки в тази сделка, защото тя е първа по рода си и е свързана с работа с финансови юрисдикции като британското право. Много интересен момент, който ни дава важна основа, характерна за националните банки за развитие - натрупване на опит и реализация на корпоративното преструктурирано. Особено в контекста на макроикономическите теми, за които говорихме в началото, през следващите години ще има нужда Българската банка за развитие да е в добра форма, както по отношение на своята противоциклична форма, така и по отношение на готовността си за участие в корпоративно преструктуриране. Показателите ни от миналата година, както и дейностите, са били винаги насочени към това да сме готови за тази роля.


Водещ: Тоест, до края на месеца ще има яснота от гледна точка на детайлите. На финала - държавната банка ББР е извън закона, новият Закон за публичните предприятия. Това насочи общественото внимание, че едва ли не новите разпоредби на закона няма да регулират банката, тоест по-слаб контрол. Разкажете малко повече.


Илия Лингорски: Да започнем с думата „контрол”. Българската банка за развитие е единствената финансова кредитна институция от този тип, която е публично предприятие, в което акционер е българското правителство. Но не само. Тя има и частен акционер. И като финансово предприятие ББР е много по-различна от останалите. На първо место, поради това, че е под много повече, много по-комплексен и много по-строг контрол и надзор от Закона за кредитните институции у нас, надзора на Българската народна банка и разбира се, практиките, които ББР следва и по Базелските регламенти, и по отношение на подготовката за влизане в банковия съюз. Следва ги дори по-консервативно от останалите. Тоест, Българската банка за развитие априори е с много по-висока степен на контрол, отколкото друг тип подобни предприятия. Но спецификата на този контрол и надзор е въпрос на дискусия дали е необходимо допълнително, няма ли това раздвояване да създаде трудности, влизайки в обхвата на новия закон за публичните предприятия и в крайна сметка след дискусията беше взето решение от законодателя ББР да продължи да работи под надзорни функции и законовата база, която е за кредитните институции. А вярвайте ми, тя става много, много по-стриктна през последните месеци и ще става по-стриктна в бъдеще и от гледна точна на подготовката ни за валутния механизъм ERM II.

 

Целия разговор можете да видите  тук

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster