18.04.2018 Илия Лингорски: Държавите на Балканите могат да се обединят в създаване на общи инфраструктурни проекти

Интервю на главния икономист на ББР с Марта Младенова за програма „Хоризонт“ на БНР

Илия Лингорски: Много съм окуражен от това ново начало. Това е първият годишен форум, който от Българската банка за развитие (ББР) стартирахме по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Така отбелязваме 10-тата годишнина от приемането на Закона, с който Насърчителната банка се превърна в ББР. Участниците в дискусията споделиха своето окуражение от факта, че днес тук се говори за свързаност, а не се говори за бариери и граници. Говори се за това, което е полезно за пазарите, икономиките и работните места на всички в нашия регион. И когато говорим за свързаност, не говорим само за свързаност на транспортната и на енергийната инфраструктура, а и за финансовата инфраструктура, за свързаност между парите и проектите.

- Сключихте Меморандум с банките за развитие в региона?

В Меморандума се включи и Черноморската банка. Този Меморандум ще остане отворен. Вече имаме заявки и от други банки за развитие, които на по-късен етап ще се включат в това рамково споразумение. Това ни води и до идеята за създаването на проектен център в София, който да даде тласък не само за България, но и за региона, и то насочено най-вече към инвеститорите, особено в частния сектор. От друга страна трябва да помислим на базата на това споразумение за създаването на една агенция за сътрудничество в инфраструктурното развитие. Когато се развива инфраструктура, регионално и национално, на банкируем принцип, се постига много по-голяма ефективност.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster