20.04.2018 Илияна Цанова, зам.-управляващ директор на ЕФСИ: Банките за развитие са катализатор за инвестиции в различни сектори

Благодаря много за това, че ме поканихте да участвам в тази важна инициатива- тази тема е много близка до мен, защото посветих 15 години от кариерата си на развитието на банковото дело. А знаем, че нашият регион е в процес на развитие и аз сега, в новата си позиция в ЕФСИ съм напълно наясно какво трябва да се направи, за да се изравнят нивата на развитие с останалата част на Европа. Това е дебат, който се води отдавна: за ролята на банките за развитие, за привличането от тяхна страна на частни капитали и от друга страна - да използват инфраструктурата на капиталовите пазари.
Както вече беше споменато, сумите, които се инвестират в дигиталната инфраструктура и технологичните промени се измерват в трилиони. 1,5 трилиона глобално са тези инвестиции, като 60% от тях отиват в развития свят. За да намалим огромните различия, трябва да обединим усилията на банките за развитие и на частните инвеститори. Банките за развитие са катализатор за инвестиции в различни сектори и най-естествените инвеститори по специфични проекти с най-голям възможен ефект за развитието.Това, за което трябва да мислим, е да мобилизираме и да привлечем колкото се може повече представители на частния сектор, предоставяйки публични средства като гаранция, за да могат частните инвеститори да се чувстват по-спокойни да инвестират повече. Тук най-важен е принципът на добавената стойност, защото частният сектор, когато да инвестира в нещо с голяма възвръщаемост, няма нужда да бъде стимулиран от средства от публичните банки.
ЕК и Европейската инвестиционна банка се опитват да подготвят един приоритетен списък от проекти. В момента има такъв списък на стойност 1,3 трилиона. Какво трябва да направим от тук нататък: очевидно е, че трябва да увеличим ролята на тези тези финансови институции за развитие, да създадем убеденост у правителствата на държавите-членки, че трябва да променят климата, така че той да бъде привлекателен за инвеститорите, да се придържаме към стриктни принципи от социален, екологичен и икономически характер.При капиталовите пазари или инвестиционните платформи, ние трябва да имаме достатъчно данни за това какви са рисковете, каква е възвръщаемостта. Защото ширещото се мнение е, че това са високорискови инвестиции, а всъщност това не е вярно. Нека споменем инициативата на ОИСР и ЕИБ, която комбинира данните от всички национални банки за развитие, анализира ги и предоставя тази информация.
Така че: няма граници, няма таван за развитие на националните банки за развитие и има ликвидни средства налични на капиталовите пазари. Затова аз първо бих посъветвала публичните банки да се обърнат към капиталовите пазари. Инвестирането в проекти, които са не само от национално значение за България, но и за съседните страни, ще привлекат инвеститори. Към момента години отнема проект, който, свързва да например България със Сърбия, България с Румъния или други държави.А това не трябва да е така.

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster