07.11.2023 Илия Караниколов пред сп. Forbes: Доверието – ключов фактор за добро партньорство

"Българска банка за развитие има важна трансформираща роля в живота на малките и средните предприятия, стартъпите, и иновациите. Досега Групата на ББР е подкрепила над 26 хил. компании, като финансирането, което сме предоставили на пазара, е в размер на 7.3 млрд. лв". - каза изпълнителният директор на ББР Илия Караниколов в интервю за сп. Forbes. И още: 

Г-н Караниколов, каква беше вашата стартова точка в кариерата в банковия сектор, кои качества бяха най-важни в пътуването Ви от "нула" до сегашната Ви позиция - управител на Българската банка за развитие (ББР)?

Кариерата ми в банковия сектор стартира преди повече от 15 години. През 2007 г. търговските банки започнаха разработването на атрактивни продукти, насочени към компании с проекти по първите европейски програми. Това беше годината, в която получих възможността да се присъединя към една от големите банки и да помогна на екипа да формира подходяща среда и продукти за своите клиенти. Беше изключително предизвикателство, защото към онзи момент банките не разполагаха с това ноу-хау и портфолио от финансови инструменти и продукти за мостово финансиране, каквито имаме в момента. Нещата невинаги се случваха лесно. Цялото развитие на кариерата ми впоследствие е свързано с преодоляването на много предизвикателства и решаване на задачи, които първоначално изглеждат невъзможни за реализация. Постигнатите резултати обаче са ми давали силна удовлетвореност от работата и са били движеща сила. Основният ми мотиватор да продължавам напред.

Парите са единствената система на споделено доверие, как решавате на кого да имате доверие?

Банките са много сложна и регулирана система. Като един пъзел, в който всяко звено има своето място при вземането на решения. И да, на нас ни се налага да бъдем аналитични, включително да бъдем и психолози. Когато се доверяваме на даден бизнес, ние оценяваме не само неговите показатели и възможности за бъдещо развитие, но се опитваме да разберем мотивите и желанието за реализиране на идеята и подкрепата, която очаква от страна на банката. Като банка за развитие ние се стремим да подкрепяме и проекти, които са относително по-рискови или недостатъчно атрактивни за търговските банки. Доверието е сред ключовите фактори, за да изградим добро партньорство с бизнеса.

ББР е не само финансова институция. Тя е много повече от това. Защото има важна трансформираща роля в живота на малките и средните предприятия, на стартъпите, в иновациите. Кога си казвате ето в това има голям смисъл?

На ББР като антициклична банка ѝ се налага да открива ниши за развитие, в които има потенциал. Такива, в които на търговските банки все още им е трудно да навлязат или не виждат достатъчно пазарно търсене. Ако преди 10 години се финансираха единствено компании с поне 3 завършени финансови години, в момента компании с едва една година зад гърба си могат да получат кредитиране. Сред най-вдъхновяващите ни клиенти са тези, които не са намерили подкрепа при търговските банки, но стремежът да развият идеята и постигнат целите си ги е мотивирал да не спират да търсят финансиране. Те ни карат да изпитваме огромно удовлетворение от работата си.

Наскоро ББР получи одобрение от ЕК за Прилагащ партньор по InvestEU. Бихте ли разказали малко повече.

Това е един от големите успехи на банката. Удовлетворението и ентусиазмът ни от акредитацията се споделят и от местния пазар, защото за първи път търговските банки ще имат достъп до ресурс, който до момента не е бил предлаган от българска банка. Говорим за над 2 млрд. лв. Успяхме да преминем цялостния акредитационен процес, заради който съществена част от вътрешната ни регулационна рамка беше актуализирана или създадена от нулата. Изградихме нови системи за избор на банки-партньори, за докладване, за мониторинг и др. Горд съм, че съм част от екипа, постигнал този успех.

Каква роля играе ББР в насърчаването на икономическия растеж и развитието на предприемаческата среда в България?

Банката е активен играч на предприемаческата сцена от създаването си преди вече почти 25 години. За този период Групата на ББР е подкрепила над 26 хил. компании, като финансирането, което сме предоставили на пазара, е в размер на 7.3 млрд. лв. Ако го съпоставим с настоящия брутен вътрешен продукт, това е около 4.5% от него. Подпомогнахме предприятията в страната в едни от най-кризисните моменти. В периода 2008 – 2009 г. ББР предостави ресурс на търговските банки под пазарните нива за по-атрактивно финансиране на МСП. Имахме програма за ликвидност на компаниите. Банката беше активен участник и при изпълнение на националните мерки за подкрепа на пазара по време на пандемията - както за компании, така и за граждани. Реално тя изпълнява правителствени политики в моменти на кризи, като винаги мултиплицира и разширява публичната подкрепа.

Виждате ли конкретни области или сектори в икономиката на България, които са особено перспективни за бъдещ растеж и инвестиции?

Банките за развитие, а и изобщо търговските банки, играят основна роля в трансформацията на икономиката във връзка с Парижкото споразумение за климата. Основният фокус на кредитните ни портфейли започва да се насочва към подпомагане на проекти, свързани със Зелената сделка. Към настоящия момент 13% от портфейла на ББР е с подобна насоченост. Чрез финансирането, което получихме от Европейска инвестиционна банка, включително и с програмите, които предстои да стартираме до края на годината по InvestEU, голяма част от портфейла ни ще е фокусиран в зелената трансформация на българските компании. Това за мен е една от областите с огромен потенциал за развитие. От гледна точка на перспективите за бъдещ растеж, мисля, че съвсем скоро ще станем свидетели на сериозна трансформация и навлизане на роботиката и изкуствения интелект. Вероятно част от професиите ще спрат да съществуват в някакъв момент и много нови ще бъдат създадени. Това прави много трудно поставянето на фокус върху определени инвестиции или сектори. Но при всички случаи ББР е насреща в подкрепа на всяка ниша, която предполага възможност за нарастване на икономическия потенциал на България.

Какви са вашите наблюдения, кои от малките и средните компании успяват да станат големи?

Не познавам рецепта, която да е общовалидна. Смятам, че в рамките на променяща се среда най-успешни са адаптивните и ефективните предприятия. За мен развитието от малко към голямо предприятие зависи много от потенциала на предприемача. От възможността да работи в екип, който може да го изведе до нови възможности за реализация. И разбира се, къртовска работа и лична ангажираност от негова страна.

Вашето име се асоциира със силно лидерство и иновации. Какви са вашите планове и виждания за бъдещето на банката и финансовата среда в България?

Моето виждане за ББР е стратегия от действия, за да я направим все по-търсена от клиенти и търговски банки, и предлагаща продукти, които имат своето място на пазара. Включително и такива, създаващи възможности за развитие на различни сегменти в икономиката. В момента банките в България са изключително добре капитализирани и в отлична кондиция. Те имат едни от най-добрите показатели в Европа. Печалбата им нараства, като същевременно се стремят да подпомагат своите клиенти. Тоест нарастването на лихвите се прехвърля максимално бавно към клиентите, като така се опитват да ги предпазят от икономическите шокове. В тази среда банките действат абсолютно отговорно. БНБ от своя страна се стреми да управлява потенциалните рискове и да предприема превантивни мерки, чрез които да овладее експанзията на пазара, така че при необходимост банките да са достатъчно добре капитализирани, за да могат да отговорят на очакванията за стабилност и да продължат своята дейност за подпомагане на бизнеса. Така действа и Банката за развитие. Подготвяме се активно за еврозоната и всички свързани с това проекти са в напреднала фаза.

Какъв съвет бихте дали на младите професионалисти във финансовия сектор, които сега започват от нулата. Кое е най-важно, за да успеят?

Най-важно е да влагат своята енергия и страст, да бъдат упорити в постигане на поставените цели и отворени за получаване на много знания. Финансовият сектор е една постоянно променяща се среда, в която понякога и на нас като специалисти ни е малко трудно да откликваме на всички промени - в регулаторните рамки, управлението на риска, оценката на кредитоискателите и т.н. Изобщо, отговорността на банките е голяма при участието им бързопроменящата се икономическа среда. Така че на младите професионалисти ще им се налага да се справят с предизвикателствата, като бъдат отговорни и проактивни.

Успехът ражда амбиции, какво искате да постигнете оттук нататък?

Амбициите не познават рамки. През професионалния си живот съм преминал през доста трудни моменти, както в банката, така и в държавната администрация, включително в работата си по присъединяването на България към ЕС и най-вече при създаването на Фонд на фондовете. И винаги когато решиш, че нещата са влезли в нормалното си русло, се оказва, че всяка следваща стъпка, която трябва да предприемеш, е ново предизвикателство. Налага се да си още по-активен, най-вече иновативен и да даваш максимума от себе си, за да успееш. В момента всичките ми стремежи са свързани с това ББР да бъде успешна, устойчива, ефективна и разпознаваема банка.

 

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster