Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

Информационна кампания срещу кибер-измамите: Кражба на лични данни чрез социалните мрежи/Personal data theft

Информационна кампания срещу кибер-измамите: Кражба на лични данни чрез социалните мрежи/Personal data theft

В шестия ден от информационната кампания срещу кибер-измамите фокусът е върху „Кражба на лични данни чрез социалните мрежи“/Personal data theft.

При този вид измами измамниците събират лична информация за вас чрез социалните мрежи. Личните ви данни могат да помогнат на престъпниците да достъпят банковите ви сметки, да получат кредит, да използват кредитната ви карта за неоторизирани покупки или да извършат друга нелегална дейност от ваше име, също така могат да бадат продадени.
Те използват следните рекламни послания като например: „Това е продуктът, от който имате нужда, получете безплатно пробна версия сега - достъпна само за ограничен период от време“. Помислете преди да предоставите личните си данни на такива реклами в социалните медии, това може да е бъде измама.

Нека заедно не допуснем кибер- престъпниците да се сдобият с пари или ценна финансова информация

Назад
Други
  • ББР ще кредитира проекти по Механизма за свързване на Европа

    Българската банка за развитие ще отпуска финансиране на български фирми, които имат одобрени проекти по Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility или МСЕ). МСЕ е многогодишна европейска инициатива, част от стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на политиките в областта на енергетиката и климата. В края на 2019 г. ББР подписа споразумение с ЕК като прилагащ партньор по инициативата.

    Виж повече
  • ББР ще подкрепя прехода към "зелена" икономика

    Българската банка за развитие е готова да насочи финансов ресурс към зелени проекти и иновации, свързани с постигане на заложените в „Зелената сделка“ стратегии за борба с промените в климата. В този процес важен фактор ще бъде Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), която вече обяви, че преустановява финансирането на въглищни проекти.

    Виж повече