Изпълнителният директор на ББР Илия Караниколов представи промените в банковите регулации пред студенти в Софийския университет

10.05.2023 Изпълнителният директор на ББР Илия Караниколов представи промените в банковите регулации пред студенти в Софийския университет

Почти два часа продължи срещата на председателя на УС и изпълнителен директор на Българската банка за развитие Илия Караниколов със студенти от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Той представи предстоящите регулаторни инициативи и предизвикателства в банковия сектор през следващите 3 години.

„В условията на сложна геополитическа обстановка регулаторната тежест продължава да расте“, каза Караниколов, очертавайки тенденциите и приоритетите на Европейската централна банка

Той се спря в детайли на изискванията на Базелския пакет от реформи (Basel IV). Обясни на студентите и целите на DORA (Digital Operational Resilience Act) - европейският регламент, насочен към предотвратяване и смекчаване на киберзаплахите. Влизането му в сила през 2025 г. ще засегне дейността на над 20 000 компании в ЕС, включително финансови и кредитни институции.        

„Като най-важна законодателна инициатива за реализация на целите на Зелената сделка се очертава директивата CSRD, която беше приета в началото на тази година. Тя разглежда отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта“, обясни изпълнителният директор на ББР. 

Илия Караниколов представи и предстоящите реформи в областта на борбата с изпирането на пари. Екшън планът включва единна регулация и единен надзорен орган на ЕС за борба с изпирането на пари (AML Authority). Общата посока на регулaциите спрямо финансовите престъпления е към по-голяма хармонизация на стандартите с цел премахване на несъответствията между различните юрисдикции и пропуските в правоприлагането. 

„Дигиталните иновации продължават да прекрояват сектора на финансовите услуги. Темпото и мащабът на технологичните промени вероятно ще се увеличат поради фактори като изкуствен интелект (AI), облачно пространство и навлизане на пазара на нови, небанкови играчи, предлагащи банкови услуги, като например разплащания“, коментира изпълнителният директор на ББР. Той отговори и на актуални въпроси от финансовия сектор, които бяха зададени от студентите. 

Лекцията по финансово и данъчно право бе част от споразумението за сътрудничество между СУ и ББР. Лекционният курс е воден от доц. д-р Савина Михайлова-Големинова. През 2022 г. двете институции проведоха съвместно конкурса „Нужни ли са ни зелени финанси“, както и „Академията за устойчиви инвестиции и финанси“. 

 

Илия Караниколов има над 20-годишен банков и финансов опит, и е утвърден експерт в сферите публична администрация, европейска интеграция, стратегии и програми на ЕС. Лектор е по теми като cost-benefit анализ на големи инфраструктурни, общински и частни проекти, контрол на средствата от структурните фондове, финансови инструменти и др.
 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster