08.12.2020 Живко Тодоров, изпълнителен директор: ББР е ефективна в програмите за подпомагане и развитие

 

Банката пое ролята на един от основните антикризисни инструменти на българското правителство, заяви изпълнителният директор на ББР в интервю за "24 часа"

- Програмата в помощ на бизнеса през ББР се разширява. Какво е новото в нея?

- Веднага след като бе обявено извънредно положение през пролетта, бе необходимо да се гарантира на бизнеса, че ще има достъп до кредитиране и ликвидност. Така ББР пое ролята на един от основните антикризисни инструменти на българското правителство. Гаранционната програма за ликвидна подкрепа на бизнеса, пострадал от пандемията COVID-19, имаше една важна цел - временната неплатежоспособност да не доведе до трайна несъстоятелност на малките и средните предприятия. Същевременно бе важно да се дадат уверения и гаранции, че кредитирането няма да спре. Затова беше предоставена възможността на пострадалите малки и средни предприятия да изтеглят гарантиран от ББР кредит с гратисен период и с намалено обезпечение на стойност до 300 хил. лева. Министерският съвет взе решение да се разширят параметрите на програмата, като се даде шанс на по-голям брой компании да се възползват от нея. Удължихме срока за кандидатстване до края на юни 2021 г., увеличихме и размера на заемите. Сега малките и средните фирми могат да получат по 1 млн. лева, а големите компании, които са търговски дружества - до 2 млн. лева. Така ще се подкрепят големи местни производители, чийто бизнес осигурява заетост в регионите, както и предприятия, включително в сферата на туризма и транспорта, които до този момент не можеха да се възползват от правителствената мярка. По тази антикризисна програма в ББР продължава да гарантира 80% от размера на кредитите, отпускани от търговските банки. С една година ще бъде удължен и срокът на предоставената от ББР гаранция за портфейлите от кредити на търговските банки - от 5 на 6 години.

- Как могат фирмите да кандидатстват?

- Компаниите трябва да отговарят на поне едно от условията по програмата - да имат спад в оборота след първото тримесечие на 2020 г., да не са получили вземания от клиенти или да не са разплатили на доставчици конкретни суми. Също - да са спрели доставки от внос или да са отменили договори за износ. Може още да са намалили броя на служителите си, да са затворили производствени съоръжения и офиси. Изискванията са публикувани на сайта на ББР и по тях няма съществени промени. Компаниите е добре да имат предвид, че е нужно техническо време, за да започне приемът на документи по новите условия. Преди дни получихме потвърждение от Европейската комисия по Временната рамка за държавната помощ и промените ще влязат в сила поетапно след сключване на допълнителните споразумения с осемте банки-партньори, които отпускат заемите. Надявам се този процес да се случи максимално бързо. Колкото до малките и средните предприятия, които вече са изтеглили заем до 300 хил. лв., те могат да кандидатстват отново до достигане на 1 млн. лева. 

- За кои компании е достъпна програмата?

- Програмата е отворена за всички компании, включително и тези от най-засегнатите сектори като транспорт, туризъм, производство, търговия. С разширяването на обхвата на програмата всяко предприятие, което изпитва трудности поради противоепидемичните мерки, може да кандидатства. Важна мисия за нас е да подкрепяме експорта на български стоки, структуроопределящите и клъстерно образуващите предприятия в регионите, от които зависи заетостта и около които се е зародила цяла екосистема от малък бизнес, а финансирането на МСП ще остане приоритетно, като минималната квота за тях ще е поне 60%.

- Какви са резултатите досега?

- По данни на търговските банки, с които ББР си партнира, всяка седмица средно по 50 компании получават одобрение за кредит. До момента от програмата за бизнеса са се възползвали над 1000 компании, за които ББР е потвърдила гаранции върху финансиране в размер над 139 млн. лева

- Ще се удължи ли възможността за безлихвени кредити за хората, които не могат да работят поради епидемичните мерки?

- Вече сме внесли промените за одобрение. Експертите в ББР постоянно работят по адаптиране на програмите. Още в първите месеци след старта на програмата за физически лица, лишени от възможност да упражняват професиите си, бяха идентифицирани нови потребности. Например част от хората, които се бяха върнали на работа от неплатен отпуск, все още не можеха да се справят финансово след извънредните мерки. Затова бе позволено те да получат заем и след неплатения отпуск. Сега нашите експерти подготвиха вариант, при който срокът на тази програма да бъде удължен до 30 юни 2021 г. и с по-висока сума от сегашната - 6900 лв. Хората, вече използвали програмата, ще могат да кандидатстват отново за разликата в сумата - 2400 лв.

- Каква е оценката ви за програмите в помощ на бизнеса и хората досега?

- Ние осъзнаваме големите очаквания към ББР и се стремим да отговорим на тях. Колегите в банката работят с огромна отговорност и натоварване, за да може програмите да достигнат и да бъдат от полза за всички, които искат да се възползват от тях. До момента търговските банки са поискали одобрение за кредити по двете гаранционни програми за над 231 млн. лв. Надявам се, промените да увеличат готовността на банките за финансиране и да забързат темпото на предоставяне на кредити. Ще трябва да се справим заедно с трудностите и през следващите месеци, затова очаквам банките партньори да продължат активното усвояване на договорения лимит за 600 милиона лева гаранции. От наша страна ще потвърдя готовността да помагаме и сътрудничим по всички въпроси и ще продължим практиката одобрението на гаранция по всеки кредит да се дава в рамките на 24 часа.

- Как се справя българската икономика в кризата?

- Данните за заетостта и новорегистрираните в бюрата по труда често са по-показателни индикатори за остротата на кризата и справянето с икономическите предизвикателства, отколкото само стандартните количествени измерители на брутния продукт. Досега покачването на безработицата у нас е под средното за ЕС и далеч от нивата, достигнати след глобалната финансово-икономическа криза, но и осезаемо под очакванията от пролетта. Делът на индустриалното производство спрямо този на услугите е относително по-висок у нас, отколкото в по-развитите европейски икономики, а това е предпоставка за смекчаване на негативните ефекти. Това ни дава увереност, че пакетът от мерките на правителството и усилията на частния сектор дават резултат. Добра новина също така е, че кризата ни завари с добре капитализирана и високоликвидна банкова система. Наличните буфери са съществени, капиталовата адекватност е по-висока от средната за Европа, през последните години сериозно бяха намалени делът на просрочията и проблемните кредити. Това ни дава известен оптимизъм за периода на възстановяване, през който банковата система у нас ще бъде един от главните двигатели на растежа.

- Успя ли ББР да излезе от ролята просто на насърчителна банка?

- Банките за развитие са ефективен инструмент на правителствата и пример за това е специалният мандат на ББР за изпълнение на двете гаранционни програми. Тази роля ще бъде от съществено значение и след края на пандемията и за по-мащабни инвестиции в сферите на здравеопазването, транспорта, свързаността и дигитализацията. Управителният съвет на БНБ определи ББР като една от осемте системно значими институции в банковата система, които могат да играят и роля на буфери. През ноември в Париж се състоя Първата глобална среща на публичните банки за развитие, които са около 450 в света. На тази среща се прие съвместна декларация с конкретна пътна карта и график за постигане на колективни резултати - не само по отношение на развитието на икономиката и предприемачеството след пандемията, но и по отношение на климата и зеления преход. Ние работим в този контекст и по тази причина новата стратегия на ББР, която предстои да бъде внесена за одобрение от МС, е изградена върху подкрепа на програмите за възстановяване и развитие. Вече заявихме желанието си за участие в европейската програма InvestEU, ще започнем да отпускаме финансиране на български фирми, които имат одобрени проекти по Механизма за свързване на Европа, ще работим за финансирането на ключови инфраструктурни проекти за транспортна и дигитална свързаност, както и за енергийна диверсификация с рамките на инициативата "Три морета". В този смисъл не смятаме да излизаме, а да разширяваме ролята на ББР като насърчителна банка. 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster