07.08.2020 Мерките в подкрепа на засегнатите от пандемията физически лица и бизнес дават резултат

Над 60 милиона лева са отпуснатите от търговските банки и гарантирани от ББР безлихвени кредити в подкрепа на физически лица, засегнати от пандемията COVID-19. Общият размер на заявените за гарантиране заеми по антикризисната програма надхвърля 136 милиона лв.
„Програмата се развива успешно, като вече са изпълнени 43 % от заявките по споразуменията между Българската банка за развитие и 12-те търговски банки“, обяви главният икономист на ББР Илия Лингорски в радио интервю.
Той подчерта, че програмата разполага с ресурс, който може да бъде използван за включване на още банки или за увеличаване лимита на тези, които изпълнят заявените си квоти. Две от участващите банки вече усвоиха финансовия си ресурс по мярката в подкрепа на служители и самоосигуряващи се лица, като една от тях удвои първоначално заявения обем. Всички банки бележат напредък, а заявилите по-големи обеми за реализация все още разполагат с наличен лимит.
Илия Лингорски коментира и напредъка по другата антикризисна мярка в подкрепа на малките и средни предприятия, която дава възможност на фирмите за достъп до финансиране при намалени обезпечения. Гаранцията, която ББР дава с ресурс, предоставен от правителството, намалява драстично изискванията към обезпеченията, които фирмите трябва да предложат, за да получат кредитиране.
Според главния икономист на ББР общият пакет от мерки за справяне с последиците от пандемията дава резултат, а споделената отговорност с търговските банки и разумното управление на финансите от страна на бизнеса са важен фактор в процеса за преодоляване на кризата.

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster