23.04.2019 Микрофинансиращата институция „Джобс“ набира финансови посредници

Агентите ще получават постоянен доход за предлагане на финансови продукти за малкия и средния бизнес

Микрофинансиращата институция „Джобс“ – дъщерно дружество на Българската банка за развитие, ви предлага възможност за получаване на постоянен допълнителен доход и повече сигурност в ежедневието. Дружеството набира финансови посредници (агенти)- физически и юридически лица, за популяризиране и предлагане на финансовите му продукти в подкрепа на малкия и средния бизнес в страната. Дейността на агента включва привличане на клиенти, представяне на продуктите и запознаване с необходимите условия за кандидатстване и изискваните от МФИ „Джобс“ документи. Доходът е постоянен и се определя от броя на привлечените клиенти. Финансовият посредник ще получава процент от лихвата по време на целия срок на кредита. Дейността му ще бъде подпомагана от рекламни материали и обучения от експертите на дружеството.

От създаването си през 2010 г. Микрофинансиращата институция „Джобс създава условия за успешно развитие на микро-бизнеса, използвайки ефективни модели и практики в сферата на микрофинансирането. Дъщерното дружество на ББР разполага с гаранции и ресурс от Европейския инвестиционен фонд. Предлага кредитиране, лизинг и оборотни средства на микро- и малки предприятия, земеделски производители, самонаети лица и др.


Ако се интересувате от предложението за съвместна работа, изпратете кратка биография или представяне на фирмата си на office-mfi@bdbank.bg

За повече информация във връзка с предложението можете да ни потърсите и на телефон 02 9306 247.

Още за дейността на Микрофинансиращата институция „Джобс“ вижте на сайта й www.mfi.bg

 

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster