08.06.2018 Националният гаранционен фонд представи на форум финансовите си инструменти за земеделие и развитие на селските райони

Опитът и изпълнението на финансови инструменти по линия на Европейския фонд за земеделие и развитие на селските райони (ЕЗФРСР) беше темата на презентацията на Националния гаранционен фонд на европейски форум в София. Четвъртата годишна европейска конференция относно финансовите инструменти за земеделие и развитие на селските райони в ЕС, подкрепени от Европейския фонд за земеделие и развитие на селските райони през периода 2014-2020 г., беше открита официално от ресорния еврокомисар Фил Хоган. Събитието се проведе с подкрепата на Европейската инвестиционна банка.

Борислав Богданов, ръководител отдел „Риск и мониторинг“ в Националния гаранционен Фонд, представи параметрите и резултатите от прилагането на гаранционната схема. Националният гаранционен фонд е финансова институция, част от групата на Българската банка за развитие и пълноправен член на Европейската асоциация на гаранционните институции.

От стартирането през 2013 година на гаранционната схема в подкрепа на бенефициентите по ПРСР досега Националният гаранционен фонд е подкрепил проекти на стойност 375 млн. лв. Размерът на гарантираните кредити е 238 млн. лв., а на издадените гаранции - 186 млн. лв. С гаранция от НГФ са подкрепени 544 малки и средни предприятия в България.

Отпусканите по Програмата за развитие на селските райони кредити могат да бъдат както инвестиционни (за закупуване на земя, техника, ремонтни дейности), така и кредити за оборотни средства на земеделските производители, за реализиране на проекти по ПРСР 2014-2020 г., както и банкови гаранции за авансови плащания по програмата.

Само за последната година издадените от НГФ гаранции по гаранционни схеми за собствен риск са за 126 млн.лв, гарантирани са кредити за 289 млн.лв и са подкрепени 1 259 малки и средни предприятия.

В официалното откриване на Четвъртата годишна европейска конференция относно финансовите инструменти за
земеделие и развитие на селските райони в ЕС взеха участие премиерът на България Бойко Борисов, земеделският министър Румен Порожанов, вице-президентът на Европейската инвестиционна банка Андрю Макдауъл и главният изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд Пиер-Луиджи Джилибърт.

 

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster