26.07.2018 Над 300 микро- предприятия са подкрепени по програма Прогрес на Българската банка за развитие

Повече от 300 микро- предприятия и земеделски производители са се възползвали от възможностите за кредитиране и лизинг чрез он-лендинг програмата на Българската банка за развитие по Механизма Прогрес на ЕИФ. Програмата, която приключи през юни, позволи да се предостави финансиране в размер на над 4 млн. евро при среден размер на микро-сделка от 12 000 евро. 

Голяма част от дружествата са стартиращи и имат финансова история до 2 години. Най-застъпените бизнес сфери, в които работят подкрепените прохождащи фирми, са селско и горско стопанство, търговия и транспорт. Благодарение на финансирането по „Прогрес“ са подпомогнати и редица компании в областта на маркетинга и консултантските услуги, проучването на пазари и обществено мнение, производството на био плодове и зеленчуци, логистиката и др. Сред тях има и такива, предлагащи иновативни продукти и услуги. Сред успешните проекти, подкрепени от програмата на ББР, е и производството на екстравагантните български чанти „Клошар“, които са хит в сайта на италианския "Вог".

Програмата за индиректно финансиране стартира в края на 2015 г. и установи сътрудничество на ББР с първите он-лендинг партньори – небанкови финансови институции в лицето на „СИС кредит“, „Транслизинг“, „БЛ Лизинг“, „ТС Лизинг ауто“ и „Д лизинг“. Подкрепа при формирането на портфейла от микросделки оказаха също „Ти Би Ай Банк“ и Микрофинансиращата институция „ДЖОБС”.

Финансирането на програмата се предоставя по Европейското улеснение за микрофинансиране Прогрес, създадено през 2010 г. Целта му е да увеличи размера на средства в държавите-членки за финансиране на микро-сделки на стойност до 25 000 евро – с цел започване или доразвиване на малък бизнес.

 

26.07.2018 г.

 

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster