17.06.2019 Николай Димитров, изпълнителен директор на ББР, пред в-к „Труд“: Благодарение на доверието на чуждестранните си финансови партньори, ББР има възможнос

Николай Димитров е доктор по икономика, завършил Университета за национално и световно стопанство със специалностите „Международни икономически отношения“ и „Финанси“. В периода 2007-2015 г. преминава през редица допълнителни курсове и квалификации в Бизнес училище „Джъдж“ към Кеймбриджския университет (Великобритания), Investment Banking Institute (САЩ) и др. Кариерата му в банковия сектор започва в края на 2003 г. и преминава през Райфайзен банк и Обединена българска банка. В Българската банка за развитие работи от юли 2011 г., като през януари 2012 г. застава начело на Отдел „Инвестиционно банкиране и проектно финансиране“, а от април 2013 г. е началник на Управление „Корпоративно банкиране“. Паралелно с това, в периода 2010-2017г. той е бил и хоноруван преподавател в катедра МИО в УНСС. От октомври 2017 година Николай Димитров е изпълнителен директор и член на УС на Българската банка за развитие.

-Г-н Димитров, Българската банка за развитие е стабилен партньор на малкия и среден бизнес в България. Има ли нови програми, чрез които мениджърите да финансират своите идеи?


Това е една от основните ни мисии  за целия период от  20 години от създаването на банката. На ББР е отредено да привлича чуждестранни и местни финансови ресурси в подкрепа предимно на малкия и средния бизнес в страната. През последните месеци Българската банка за развитие създаде три нови дъщерни дружества — Фондът за капиталови инвестиции, ББР Лизинг и ББР Факторинг, които заедно с досегашните - Националният гаранционен фонд и Микрофинансиращата институция „Джобс“, формират Групата на ББР. Така  вече разполагаме  с пълния инструментариум, който е нужен да запълним всеобхватно пазарните липси във финансовия сектор у нас.
Допълнително ББР предложи на бизнеса директно и чрез търговски банки-партньори финансиране по Плана за инвестиции за Европа (Плана „Юнкер“).
С мащабния ресурс от 1.5 млрд.евро, който ръководството на ББР договори с Китайската банка за развитие по време на Срещата на върха от формата 16+1 миналото лято  в София, също ще се финансират както малки и средни предприятия, така и по-големи и важни национални и инфраструктурни проекти.
Ключово е и партньорството ни с Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка. Например чрез дъщерното дружество МФИ „Джобс“ предлагаме финансиране на микро-, малки и стартиращи предприятия, включително с гаранционно покритие по европейската програма COSME, с което много им се облекчават изискванията за обезпечение и собствено участие.
Дъщерното дружество на ББР предлага кредитиране, лизинг и оборотни средства. Осигурява на малкия и средния бизнес достъп до финансиране и намаление на лихвения процент.
Стартирахме и специална он-лендинг програма за частните земеделски стопани. Тя се реализира в партньорство с взаимоспомагателни кредитни кооперации на частни земеделски стопани, които ще бъдат получатели и  канал за дистрибуция на финансирането от наша страна. През декември 2018 г. сключихме и първото споразумение по Програма COSME+ на Европейския инвестиционен фонд за подкрепа на малкия и средния бизнес. Предстои подписването на още един договор по тази програма. Това са гаранции за стартиращи и за действащи дружества, с които се улеснява финансирането. Ще бъде сключен и договор за сътрудничество по програма EaSi, който ще ни позволи да отпуснем общо 5 млн.евро. Фокусът на  кредитирането по EaSi е да се обхванат младите хора, останали извън икономиката по една или друга причина, но с амбиция за реализация. Огромен плюс на кредита, от гледна точка на кредитополучателите  е, че не се изисква обезпечение. Съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия ще проведем серия от обучения за кандидатстване по програмата.
Важно е да отбележим, че Групата на ББР не само предоставя ресурс, но и може да оказва подкрепа за подготовката на проектите. Изготвянето на документи и най-вече на бизнес план много затруднява малките дружества и стартиращите предприемачи. Другото улеснение е, че всеки, който желае кредит, може да кандидатства онлайн през нашия сайт www.bbr.bg.
Много търсен е и новият ни продукт - мостови кредит в размер до 200 000 лева срещу субсидия. Той служи за дългосрочно финансиране на одобрени инвестиционни разходи. Задължително условие е кандидатите да имат сключен договор с Държавния фонд „Земеделие“ по одобрен проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
ББР въведе наскоро и програмата „ОЛ / 4 / МСП“ за индиректно финансиране чрез предоставяне на кредитни линии на компании, които отдават активи на оперативен лизинг в полза на малките и средните предприятия.
Една от новините за бизнеса през 2019 г. беше създаването на Фонда за капиталови инвестиции, учреден от ББР. Той е с капитал 65 млн. лв. и с мандат да подпомага предимно предприятия във фаза на растеж. По този начин се стремим да допълним съществуващата на пазара инфраструктура от инкубатори, акселератори и фондове за рискови инвестиции.
Предстои и надграждането на плана „Юнкер“ и Европейския фонд за стратегически инвестиции. В периода 2021-2027 ще действа новата програма Invest EU. Чрез нея ще бъде насърчена инвестиционната дейност и модернизацията на европейската икономика. Очакванията на Европейската комисия са, че чрез привличането на частни и публични инвестиции InvestEU ще генерира над 650 милиарда евро допълнителни инвестиции в целия ЕС. И пак Българската банка за развитие е естественият партньор на този фонд в България и има готовност да участва активно в подготовката и реализацията на програмата. Чрез „InvestEU“  ББР ще има достъп до гаранционния пул на Фонда, финансиран от бюджета на ЕС за подкрепа и гаранция на инвестициите на българския бизнес. Тази програма е и основна тема в дискусиите на Международния форум „Пътища за партньорства“, на който ББР е организатор и домакин в момента в София под знака на 20-годишния си юбилей.


-Какъв е размерът на отпуснатите кредити за бизнеса от ББР през 2018 г.?


2018-та година се запомни като най-силната в 20-годишната история на банката и имаме много поводи за удовлетворение. Благодарение на постигнатия висок кредитен рейтинг, отлични финансови показатели и доверието от чуждестранните ни партньори, през последните две години Групата на ББР договори близо 2 млрд. евро нов средносрочен и дългосрочен ресурс, с който ще подкрепя технологичното развитие и експортния потенциал на българския бизнес през идните 10 години. Именно чрез това доверие от чуждестранните си партньори сме в състояние да подпомагаме местните компании при изгодни условия без държавна гаранция.
В резултат на това банката отчете неколкократно активизиране на кредитната си дейност и значително повишаване на активите си. 
ББР предостави кредити на фирми в размер на почти 400 млн. лв., в сравнение със 120 млн. лв. в предишната година. Знаете, че това е единствената българска банка, която освен директно финансиране предоставя ресурс и чрез други кредитни институции (он-лендинг). Отчетохме развитие и в този специфичен сегмент, като разрешените кредити за българските предприятия се увеличиха над 4 пъти и броят на подкрепените по тази линия малки и средни предприятия се увеличи до 500.


-От кои сектори най-вече кандидатстват в банката за финансиране на проекти?
Работим и участваме активно в срещи и конференции на асоциациите и клубовете на предприемачите от сектора на МСП, на инвеститорите и индустриалците, на земеделците, занаятчиите, иноваторите от високотехнологичния сектор и стартъп-средата. На прага на третото десетилетие на ББР желанието ни е да сме още по-активни на пазара на финансовите услуги, да въведем  нови продукти и да разгърнем пълния потенциал на банката. Ето защо в помощ на бизнеса са ангажирани всички дъщерни дружества в банковата ни група. Съдействаме на предприемачите в директен контакт с нашите екипи от професионалисти да научат как да ускорят растежа на бизнеса си, да разширят дейността си, да модернизират технологичната си база с решенията и програмите на ББР.
Като най-добре позиционираната българска банка за мобилизиране на ресурс от външни и международни финансови институции, ще продължим да привличаме средства при по-добри условия, които да инвестираме в развитието на българския бизнес.
Благодарение на изключителните условия, които ББР успя да договори с Китай, условията по кредитите за българския бизнес  ще бъдат с преференциални условия, а банката ще бъде в състояние да финансира и стратегически проекти на правителството за развитие на инфраструктурата, като пътища, жп линии, енергийна инфраструктура, телекомуникации и цифровизация, както правят и колегите ни от чуждестранните банки за развитие.
ББР има възможността да подкрепя всички добри и  перспективни начинания, публични или частни, за които няма осигурено финансиране у нас.

 

 

X

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster