02.08.2018 Николай Димитров пред Profit.bg за предимствата на он-лендинг програмите на ББР

Николай Димитров е доктор по икономика, завършил Университета за национално и световно стопанство със специалностите „Международни икономически отношения“ и „Финанси“.

В периода 2007-2015 г. преминава през редица допълнителни курсове и квалификации в Бизнес училище „Джъдж“ към Кеймбриджския университет (Великобритания), Investment Banking Institute (САЩ) и др.

Кариерата му в банковия сектор започва в края на 2003 г. и преминава през Райфайзен банк и Обединена българска банка. В Българската банка за развитие работи от юли 2011 г., като от януари 2012 г. застава начело на Отдел „Инвестиционно банкиране и проектно финансиране“, от април 2013 г. е началник на Управление „Корпоративно банкиране“, а от октомври 2017 г. е изпълнителен директор и член на Управителния съвет на ББР.

Паралелно с това, в последните седем години е бил и хоноруван преподавател в катедра МИО в УНСС.

Вижте какво каза той в интервю за Profit.bg:

 

- Г-н Димитров, Българската банка за развитие играе ключова роля в подкрепата на малкия и средния бизнес у нас чрез своите програми за индиректно финансиране. Какви са предимствата на тези програми спрямо стандартните банкови кредити?

Българската банка за развитие е единствената българска банка, която, освен директни кредити, предлага и индиректно финансиране на бизнеса чрез търговските банки. По принцип това е и сред основните функции на банките за развитие – да бъдат партньор, а не конкурент на останалите и заедно да подкрепят бизнеса.

- Какви са основните предимства на он-лендинг програмите на Българската банка за развитие?

На първо място – наистина добрите лихвени условия и облекчени изисквания за обезпечения, защото по част от схемите ББР поема и до 100% от риска по експозициите. Другият голям плюс е, че благодарение на тях, чрез клоновата мрежа на банките-партньори успяваме да достигнем до бизнеса в различни точки от страната. Това е важно за нас, тъй като ББР не разполага с клонова мрежа.

Считаме, че този подход е успешен, като до момента Българската банка за развитие е мобилизирала инвестиции за малки и средни предприятия за над 1,3 млрд. в сътрудничество с 28 търговски банки.

- Колко он-лендинг програми развива Българската банка за развитие и какви са резултатите по тях досега?

В последната година ББР развива най-активно две он-лендиг схеми – „Лизинг лайн“ и „Прогрес“. Програма „Прогрес“ по механизма на ЕИФ беше насочена изключително към микро- предприятия и приключи успешно през миналия месец, а чрез нея бяха подкрепени повече от 300 фирми, голяма част от които стартиращи, при среден размер на микро-сделка от 12 000 евро.

По другата ни действаща в момента програма, „Лизинг лайн“, за последната година са сключени над 400 нови лизингови сделки в общ размер над 20 млн. лв. По нея ББР си партнира с шест лизингови дружества, като е отворена за сътрудничество и с други финансови институции.

Продължава да е активна и първата он-лендинг програма „Напред“, при която, наред с нисколихвеното, дългосрочно финансиране към МСП чрез банките-партньори, ББР поема и част от риска в случай на неиздължаване на предоставени бизнес кредити.

По данни на партньорите на ББР по тази програма - Пощенска банка, Пиреос банк, БАКБ и Търговска банка Д, за първите три месеца от годината са отпуснати 461 кредита на МСП на стойност над 97 млн. лева.

Преди дни беше подписан и първият договор за финансиране по он-лендинг програмата на ББР по Плана „Юнкер“ с Д Банк, като предстои и сключването на споразумения с още четири банки. Тя е насочена към микро-, малки, средни и междинни предприятия с персонал до 3 000 души, като поне 70% от средствата ще бъдат насочени към МСП сектора.

- Да очакваме ли и нови програми за индиректно финансиране в близко бъдеще?

Да, през есента предстои да стартира нова он-лендинг схема „Косме +“ по Програма COSME на ЕИФ. С нея ББР предлага кредитна защита на партньорите си чрез поемане на гаранционен ангажимент към тях, а заедно с това и нисколихвено, дългосрочно финансиране на микро-, малки и средни предприятия – клиенти, както на търговските банки, така и на небанковите финансови институции.

Те ще имат достъп до кредити и банкови гаранции в размер до 150 000 евро с до 10-годишен срок за издължаване при максимален лихвен процент по кредитите 3М Euribor +5,7%.

По „Косме +“ приоритетно ще се разглеждат проекти на стартиращи предприятия, ще има и допълнителни стимули за предприемачите, които дават работа на застрашени от социална изолация – хора с увреждания, възпитаници на социални домове и др. Част от приходите по програмата ББР ще използва за допълнително пряко финансиране на проекти със социално въздействие.

- Ще бъде ли разширена партньорската мрежа на ББР по он-лендинг програмите с нови финансови институции? Работите и с небанкови финансови институции. Каква е тяхната роля в дистрибуцията на кредитните линии?

Както вече споменах, тъй като не разполагаме с клонова мрежа, ние търсим пътища към бизнеса, за да можем да окажем подкрепа там, където е необходимо. Затова за нас сътрудничеството с финансовите институции е много важно и винаги сме отворени за нови партньорства.

ББР има сключени споразумения с почти половината от банките на пазара за споделяне на риска чрез съфинансиране на кредити за техни клиенти от сектора на малки и средни педприятия. Със старта на програма „Прогрес“ пък за първи път работихме съвместно и с небанкови финансови институции като „СИС кредит“, „Транслизинг“, „БЛ Лизинг“, „ТС Лизинг ауто“ и „Д лизинг“.

При он-лендинг финансирането с цел последващ финансов лизинг в полза на МСП по Програма Лизинг лайн отворихме път за добри партньорства с Евролийз ауто, БМ Лизинг, отново с БЛ Лизинг, Транслизинг и ТС Лизинг ауто. Благодарение на тях достигнахме до много нови клиенти, тъй като те привличат с бързината на предлаганите услуги и смятам, че сътрудничеството ни ще продължи и занапред.

 

X

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster