Нови Общи условия на ББР за еднолични търговци и юридически лица влизат в сила от 24 октомври

24.08.2021 Нови Общи условия на ББР за еднолични търговци и юридически лица влизат в сила от 24 октомври

Уважаеми клиенти,

Бихме желали да Ви уведомим, че считано от 24.08.2021г., „Българска банка за развитие“ ЕАД (Банката) временно преустановява предлагането на стандартни и индивидуални срочни депозити за еднолични търговци и юридически лица.

Считано от 24.10.2021г. Банката променя и Тарифата за условията, лихвите, таксите и комисионните за еднолични търговци и юридически лица и Общите условия за предоставяне на платежни услуги на юридически лица и еднолични търговци.

Променената Тарифа и Общи условия можете да намерите публикувани на сайта на Банката www.bbr.bg в Публична информация, раздел „Общи условия и Тарифи“.

С предоставянето на настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение, в ролята на доставчик на платежни услуги, съгласно чл.62 от ЗПУПС да информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен между тях. С настоящото Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен, ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.

 

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster