Нови Общи условия на Българска банка за развитие

27.07.2021 Нови Общи условия на Българска банка за развитие

Българска банка за развитие уведомява своите клиенти за влизането в сила на нови Общи условия, както следва:

Измененията в Oбщите условия са направени във връзка с промяна на правната форма на „Българска банка за развитие“ АД в „Българска банка за развитие“ ЕАД. Те са налични в банковия салон на ББР и секции „Физически лица“, съответно „ЕТ и юридически лица“ на сайта на банката.

С предоставянето на настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение в ролята на доставчик на платежни услуги съгласно чл.62 от ЗПУПС да информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен между тях. С настоящото Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.
 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster